Bouwen in Scheveningen Haven

In Scheveningen Haven wordt volop gebouwd. De 1e nieuwbouwwoningen op het vroegere Norfolkterrein zijn klaar. De komende jaren wordt verder gewerkt aan verschillende andere projecten bij het Noordelijk Havenhoofd, de Dr. Lelykade en op het voormalig Norfolkterrein.

Artist impressie Noordelijk Havenhoofd
Artist impressie Noordelijk Havenhoofd

De verschillende projecten in Scheveningen Haven staan uitgelicht op de onderstaande kaart.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Vernieuwen kademuur 3e haven: digitale bijeenkomst

In januari 2021 zijn de werkzaamheden begonnen voor het vernieuwen van de lange (zuidelijke) kademuur in de 3e haven. Dit is de kade waar vroeger de schepen van de Norfolkline aanmeerden. De vernieuwing is nodig voor de toekomstige bouwplannen op het vroegere Norfolkterrein. De nieuwe kadewand wordt geplaatst voor de bestaande kadewand, die daarna wordt verwijderd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte (extra land) voor de bouwplannen. De overige kades van de 3e haven zijn al eerder vernieuwd.

Informatiebijeenkomst

De gemeente hield op woensdag 6 januari 2021 een digitale informatiebijeenkomst over het vernieuwen van de kademuur.

Bekijk de video Informatiebijeenkomst Vernieuwing kadewand 3e Haven (YouTube-kanaal van de gemeente)

Noordelijk Havenhoofd

Het Noordelijk Havenhoofd wordt vernieuwd. Bouwbedrijf VolkerWessels bouwt hier een modern viscentrum met bedrijfsruimten. Aan de kant van de boulevard komt nieuwbouw, zoals horeca en een 'Fish attractie'. Bezoekers kunnen daar alles beleven wat met visserij te maken heeft. Dit moet ervoor zorgen dat er meer bezoekers naar het gebied komen. Het is een gezamenlijk plan van het ‘Viscluster’, met ondernemers uit het gebied, de gemeente en VolkerWessels. Samen investeren zij € 100 miljoen in de vernieuwing.  

Aan de kant van de boulevard wordt gewerkt aan:

 • een nieuwe toeristische en/of culturele attractie
 • een hotel
 • hotelappartementen
 • een nieuwe parkeergarage met bijna 900 parkeerplaatsen
 • nieuwe horeca
 • sportfaciliteiten

Aan de kant van de Eerste Haven:

 • opknappen van het gebouw van de visafslag
 • uitbreiden van de visafslag
 • een nieuw gebouw voor het reddingsstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
 • bedrijfsruimtes

In 2018 is begonnen met de bouw. Naar verwachting kan het hotel in 2021 open. Vanaf dan wordt ook gebouwd aan de parkeergarage. In 2022 moet alles klaar zijn. Lees meer informatie op de website www.noordelijkhavenhoofdscheveningen.nl.

Nieuwe appartementen naast vuurtoren

Het vroegere gebouw van Rijkswaterstaat aan de Vuurtorenweg wordt gesloopt. Er komt een woongebouw met 70 appartementen en 83 ondergrondse parkeerplaatsen voor in de plaats. Ontwikkelaar Kondor Wessels heeft na overleg met omwonenden en de gemeente het 1e plan aangepast. Zo zijn de balkons aangepast, zodat deze minder uitsteken. Kijk voor meer informatie op de website van Konder Wessels.

Het vroegere Norfolkterrein

Luchtfoto voormalig Norfolkterrein
Luchtfoto voormalig Norfolkterrein

De ontwikkeling van het vroegere Norfolkterrein is ongeveer op de helft. Een deel is klaar, daar wonen nu mensen. Aan de straten en stoepen (de openbare ruimte) wordt nog gewerkt. Een ander deel wordt de komende jaren verder ontwikkeld en gebouwd.   

Het project New Norfolk van woningcorporatie Arcade is klaar. Er zijn 164 sociale huurappartementen, 34 vrijesectorhuurappartementen en 39 koopwoningen voor gezinnen gemaakt. Die woningen zijn verkocht of verhuurd. Kijk voor meer informatie op de website van Arcade Wonen.

Het project ZuidDuin aan de Houtrustweg bestaat uit 99 appartementen en 14 eengezinswoningen. Dit project is in de laatste fase. De ontwikkelaar MRP-Development werkt nu samen met Vorm Ontwikkeling onder de naam De Zuid C.V..

Het 1e project van De Zuid C.V. is de ZuidHaven. Hier komen 60 appartementen, 9 eengezinswoningen en hoge en lage bedrijfsruimtes aan de kade van de Derde Haven. Lees meer over het project op de website van De Zuid C.V..

Herinrichting Houtrustweg

De Houtrustweg is opnieuw ingericht vanaf de Pluvierstraat tot aan het Zuiderstrandtheater.  De klinkers zijn vervangen door asfalt en de maximum snelheid is 50 kilometer per uur. De weg is hoger en breder gemaakt. Aan de kant van Duindorp liggen nu bredere stoepen, een fietspad in 2 richtingen en 1 rijbaan met parkeerstroken. Daartussen liggen groenstroken.

Impressie van de nieuwe Houtrustweg
Impressie van de nieuwe Houtrustweg

Zeezicht

Aan de Hellingweg, bij De Kom, werkt bouwbedrijf Stebru aan het project Zeezicht. Zeezicht wordt een gebouw van 40 meter hoog met 44 huurwoningen, commerciële ruimte op de begane grond, een parkeerkelder met 51 parkeerplaatsen en bergingen. Op het dak van de ondergrondse parkeergarage wordt een duinlandschap aangelegd. Kijk voor meer informatie op de website van Stebru.  

Zeezeilhaven

De Kom is in overleg met de gebruikers opnieuw ingericht. Zo is er een directe toegang gemaakt naar de slipway voor de zeilboten van het topzeilcentrum. Een slipway is een hellingbaan om kleinere (zeil)boten te water te laten. Voor het project Zeezicht is een wandelpad aangelegd.

De kade van de Hellingweg aan de zijde van de Tweede Haven is aangepast. Hier zijn in overleg met Jachtclub Scheveningen extra parkeerplaatsen gemaakt om auto’s en trailers te parkeren. In de Tweede Haven is een extra steiger aangelegd voor schepen die op doorreis zijn.

Entreegebouw Innoport

Het vroegere hoofdkantoor van de Norfolkline is omgebouwd. Op de begane grond is ruimte voor innovatieve bedrijven, zoveel mogelijk gericht op de maritieme sector. Dat zijn bedrijven die vernieuwende ideeën hebben voor bijvoorbeeld scheepvaart en visserij. Op de verdiepingen zijn woningen gemaakt.

Beeldkwaliteitsplan

De gemeente heeft een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het Noordelijk Havenhoofd en het vroegere Norfolkterrein. In dat plan staan regels voor hoe de nieuwe bebouwing en de omgeving eruit moeten zien. De vergunningaanvragen voor bouwplannen op het Noordelijk Havenhoofd en het Norfolkterrein worden hieraan getoetst. De plannen voor de inrichting van de ruimte eromheen (bijvoorbeeld de straat en de stoep) worden ook getoetst aan het beeldkwaliteitsplan.

Busverbinding

Tussen station Den Haag Centraal en het Zuiderstrandtheater op het voormalig Norfolkterrein rijdt bus 28 van de HTM. Daarmee heeft de nieuwe wijk een goede aansluiting op het openbaar vervoer.

Bedrijfsverzamelgebouw en hotel

Met het plan Scheveningse Kaai maakt het bedrijf Vastint Hospitality een bedrijfsverzamelgebouw voor maritieme bedrijven. Er komt ook een hotel aan de Dr. Lelykade in de Tweede Haven. Op de kop van de Dr. Lelykade naast de Pijp komt de foyer van het nieuwe hotel. In het hotel komen 144 kamers. Het hotel wordt boven de bedrijven gebouwd. Langs de Zeesluisweg komt een parkeerdek op het dak van de bedrijfsruimtes. Kijk voor meer informatie op de website van Vastint Hospitality.

Convenant Scheveningen Haven

Het bedrijfsleven van de Scheveningse haven (BSH), de bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) en de gemeente Den Haag hebben onlangs het ‘Convenant Scheveningen Haven’ ondertekend. Het convenant beschrijft de gezamenlijke inzet in een werkbare en leefbare haven. Met de ondertekening zetten ondernemers, bewoners en gemeente samen de schouders onder de ontwikkeling van de haven in Scheveningen. De overeenkomst is ook de start van een gezamenlijke visie op de haven. Daarmee zet het de eerste stappen naar een duurzame haven die lange tijd mee kan.

Kijk voor meer informatie over het Convenant Scheveningen Haven naar de bestuurlijke stukken: RIS 305850/RIS 305849

Economie Scheveningen Haven

De gemeente heeft de Agenda voor Scheveningen Haven geschreven. De belangrijkste doelen zijn:

 • groei van de economie
 • meer werkgelegenheid
 • ruimte voor ondernemers

De gemeente richt zich daarbij op ondernemers met vernieuwende ideeën voor de visserij, de watersport, bedrijven die een link hebben met de zee of zeevaart en offshore-support (bijvoorbeeld reparaties aan schepen). De Agenda voor Scheveningse Haven staat beschreven in Scheveningen Haven is en blijft haven (RIS281550).

Vernieuwende bedrijven gezocht

De gemeente zoekt bedrijven die willen uitbreiden of zich willen vestigen in Scheveningen Haven. Heeft u interesse? Stuur een e-mail naar scheveningenhaven@denhaag.nl. De gemeente bespreekt met geïnteresseerde bedrijven de wensen en mogelijkheden.

Digitale nieuwsbrief Scheveningen Haven

De gemeente geeft 2 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in de Scheveningse Haven. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via onderstaande knop:

Aanmelden digitale nieuwsbrief Scheveningen Haven.

Bekijk de video Scheveningen Haven (YouTube-kanaal van de gemeente)

Gepubliceerd: 14 juli 2020Laatste wijziging: 3 juni 2021