Vernieuwing winkelcentrum Duinzigt en het Willem Royaardsplein

In het gebied Haagse Hout staat winkelcentrum Duinzigt, dat uit de jaren 70 stamt en inmiddels een grondige opknapbeurt verdient. Eigenaar en winkelvastgoedontwikkelaar WP Retail Invest zorgt straks voor een hoogwaardig winkelcentrum met extra woningen. Een winkelhart dat past bij de wijk Benoordenhout. De gemeente realiseert daarna een fraaie buitenruimte.

Eigenaar WP Retail Invest heeft samen met de gemeente een plan gemaakt om het winkelcentrum op te knappen en uit te breiden. Er komen nieuwe winkels, extra voorzieningen voor de wijk, appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De gemeente zorgt voor het bouwrijp maken van de grond (de huidige parkeerplaats) voor de bouw van nieuwe winkellocaties en appartementen. Daarna richt zij de openbare ruimte in, waaronder het Willem Royaardsplein.

herontwikkeling van het winkelcentrum

Meer winkels

Het plan van WP Retail Invest is samen met een klankbordgroep gemaakt. In deze klankbordgroep zaten bewonersorganisaties en winkeliers. In het plan staat onder andere:

 • Er komt een nieuwe Albert Heijn op de plaats van het huidige parkeerterrein. De supermarkt wordt straks een meer gelijkvloerse, comfortabele en voor iedereen goed toegankelijke winkel.
 • Boven de supermarkt komen 24 appartementen. En in het zogenoemde ‘Kopgebouw’ komen er nog eens 15. Hierdoor wordt het winkelcentrum ook buiten de openingstijden van de winkels levendiger.
 • Onder de supermarkt komt een ondergrondse parkeergarage voor ongeveer 155 auto’s.
 • De bestaande winkelpanden worden gerenoveerd en uitgebreid.
 • Herontwikkeling van de huidige locatie van de Albert Heijn.
   herontwikkeling van het winkelcentrum. Aan de linkerkant is de Albert Heijn te zien.

   Ontmoetingsplaats voor de buurt

   Het Willem Royaardsplein, dat in het winkelcentrum Duinzigt ligt, blijft een ontmoetingsplaats voor de buurt met horeca, terrasjes en zitplaatsen buiten. Het plein wordt goed toegankelijk en zichtbaar vanaf de Theo Mann Bouwmeesterlaan.

   De gemeente heeft 3 schetsvarianten ontworpen voor de inrichting van de buitenruimte en het plein. Bewoners, bezoekers en winkeliers konden aangeven welke variant of thema de voorkeur had en welke onderdelen ze misten. Op basis van de reacties heeft de gemeente 1 schetsvariant uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

   Omgevingsoverleg

   De gemeente organiseert samen met WPRI omgevingsoverleggen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zij kunnen meepraten over de planontwikkeling.

   Voortgang en planning

   • De procedure voor het Bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning start naar verwachting in het 3e kwartaal van 2019. De vroegst mogelijke start van de bouw is in het najaar van 2020. Het bouwrijp maken vindt daarvoor plaats: op zijn vroegst in de zomer van 2020.
   • Donderdag 9 juni ondertekenden de gemeente en vastgoedontwikkelaar WPRI de samenwerkingsovereenkomst (SOK). Zie ook RIS300443.
   • Op 15 februari 2018 stemde de raad in met het raadsvoorstel projectdocument Winkelcentrum Duinzigt en de grondexploitatie. Hierin zijn de oppervlaktes, hoogtes en functies van de bebouwing getekend. Ook staan de te maken kosten en opbrengsten erin vastgelegd. De bebouwing en bestemmingen moeten nog juridisch-planologisch worden vastgesteld in een nieuw bestemmingsplan. Bekijk het raadsvoorstel van het projectdocument in de raadsinformatie ‘Grondexploitatie Winkelcentrum Duinzigt’ (zie RIS298751).

   Actuele informatie

   De laatste informatie over het project, de voorgang en de planning is te vinden op de website van WP Retail Invest Winkelcentrum Duinzigt.

   Gepubliceerd: 11 juni 2019Laatste wijziging: 11 juni 2019