Vernieuwing winkelcentrum Duinzigt en het Willem Royaardsplein

In het gebied Haagse Hout staat winkelcentrum Duinzigt, dat uit de jaren 70 stamt en inmiddels een grondige opknapbeurt verdient. Eigenaar en winkelvastgoedontwikkelaar WP Retail Invest zorgt straks voor een hoogwaardig winkelcentrum met extra woningen. Een winkelhart dat past bij de wijk Benoordenhout. De gemeente realiseert daarna een fraaie buitenruimte. Zover is het echter nog lang niet. Om dat te realiseren staat er nog heel wat te gebeuren.

Eigenaar WP Retail Invest heeft samen met de gemeente een plan gemaakt om het winkelcentrum op te knappen en uit te breiden. Er komen nieuwe winkels, extra voorzieningen voor de wijk, appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De gemeente zorgt voor het bouwrijp maken van de grond (de huidige parkeerplaats) voor de bouw van nieuwe winkellocaties en appartementen. Daarna richt zij de openbare ruimte in, waaronder het Willem Royaardsplein.

herontwikkeling van het winkelcentrum

Meer winkels

Het plan van WP Retail Invest is samen met een klankbordgroep gemaakt. In deze klankbordgroep zaten bewonersorganisaties en winkeliers. In het plan staat onder andere:

 • Er komt een nieuwe Albert Heijn op de plaats van het huidige parkeerterrein. De supermarkt wordt straks een meer gelijkvloerse, comfortabele en voor iedereen goed toegankelijke winkel.
 • Boven de supermarkt komen 24 appartementen. Hierdoor wordt het winkelcentrum ook buiten de openingstijden van de winkels levendiger.
 • Onder de supermarkt komt een ondergrondse parkeergarage voor ongeveer 155 auto’s.
 • De bestaande winkelpanden worden gerenoveerd en uitgebreid.
 • Herontwikkeling van de huidige locatie van de Albert Heijn.
   herontwikkeling van het winkelcentrum. Aan de linkerkant is de Albert Heijn te zien.

   Ontmoetingsplaats voor de buurt

   Het Willem Royaardsplein, dat in het winkelcentrum Duinzigt ligt, blijft een ontmoetingsplaats voor de buurt met horeca, terrasjes en zitplaatsen buiten. Het plein wordt goed toegankelijk en zichtbaar vanaf de Theo Mann Bouwmeesterlaan.

   De gemeente heeft drie schetsvarianten ontworpen voor de inrichting van de buitenruimte en het plein. Bewoners, bezoekers en winkeliers kunnen aangeven welke variant of thema de voorkeur heeft of welke onderdelen ze missen of belangrijk vinden. Op basis van de reacties werkt de gemeente één schetsvariant uit tot een voorlopig ontwerp. Deze wordt opnieuw voorgelegd aan de omgeving en de betrokken deskundigen binnen de gemeente, zoals stadsbeheer en de hulpdiensten. De opmerkingen over het voorlopig ontwerp worden verwerkt, waarna een definitief ontwerp voor de buitenruimte volgt.

   Omgevingsoverleg

   De gemeente organiseert samen met WPRI omgevingsoverleggen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zij kunnen meepraten over de planontwikkeling.

   Voortgang en planning

   • Op 10 en 13 september organiseerde de gemeente samen met WPRI 2 inloopbijeenkomsten over de schetsontwerpen van de openbare buitenruimte (3 varianten van het Willem Royaardsplein). Belangstellenden kunnen tot 24 september hun mening/ideeën hierover doorgeven via winkelcentrumduinzigt@denhaag.nl.
   • Donderdag 9 juni ondertekende de gemeente en vastgoedontwikkelaar WPRI de samenwerkingsovereenkomst (SOK). Zie ook RIS300443.
   • Op 15 februari 2018 stemde de raad in met het raadsvoorstel projectdocument Winkelcentrum Duinzigt en de grondexploitatie. Hierin zijn de oppervlaktes, hoogtes en functies van de bebouwing getekend. Ook staan de te maken kosten en opbrengsten erin vastgelegd. De bebouwing en bestemmingen moeten nog juridisch-planologisch worden vastgesteld in een nieuw bestemmingsplan. Bekijk het raadsvoorstel van het projectdocument in de raadsinformatie ‘Grondexploitatie Winkelcentrum Duinzigt’ (zie RIS298751).
   Schetsontwerp A
   Schetsontwerp A

   Bij schetsontwerp A zijn schotsen met groene invulling de basis. De bomen staan in de groene schotsen in vorm van verhoogde bakken. Die geven de bomen voldoende ondergrondse groeiruimte. De rand kan worden gebruikt om te zitten.

   Twee kiosken staan naast de huidige AH langs de The Mann-Bouwmeesterlaan. Ook staat er een kiosk op de kop van het Willem Royaardsplein.

   Schetsontwerp B
   Schetsontwerp B

   Groene heuveltjes zorgen voor een speelse uitstraling van het plein. De heuveltjes geven ondergrondse groeiruimte aan de bomen op het plein. Twee kiosken kunnen langs de The Mann-Bouwmeesterlaan staan. Ook komt er een kiosk op de kop van het Willem Royaardsplein.

   Schetsontwerp C
   Schetsontwerp C

   Grote boombakken geven geven groeiruimte aan de bomen op het plein. Deze potten kunnen ook als zitrand worden gebruikt. Een kiosk kan naast de huidige AH langs de The Mann-Bouwmeesterlaan, twee kiosken staan rug-aan-rug op de kop van het Willem Royaardsplein.

   Actuele informatie

   De laatste informatie over het project, de voorgang en de planning is te vinden op de website van WP Retail Invest Winkelcentrum Duinzigt.

   Gepubliceerd: 1 mei 2017Laatste wijziging: 20 september 2018