Nu:
Coronavirus
Laatste update: 14:49 uur

Milieuzone oude brom- en snorfietsen

Den Haag voert een milieuzone in voor 2-takt bromfietsen en 2-takt snorfietsen. Vanaf 1 december 2020 mogen deze vervuilende brommers en snorfietsen niet meer rijden in de stad. Daar wordt de lucht schoner van en dat is goed voor de gezondheid van de inwoners.

Vanaf 1 december 2020 mogen brom- en snorfietsen van vóór 1 januari 2011 niet meer rijden in Den Haag. Het gaat dan alleen om de meest vervuilende brom- en snorfietsen: de 2-takt voertuigen. 4-Takt brommers en snorfietsen van voor 1 januari 2011 mogen nog wel rijden in de stad. U moet dan wel een ontheffing aanvragen. Rijdt u na 1 december 2020 met een oude 2-takt brommer of snorfiets in de stad? Dan kunt u een bekeuring krijgen van € 90 (+ € 6 administratiekosten). Camera’s, politieagenten en boa’s kunnen vaststellen of u met uw voertuig in de stad mag komen.

Ontheffing aanvragen

In sommige gevallen kunt u een ontheffing krijgen:

  • U heeft een 4-takt bromfiets of 4-takt snorfiets van voor 1 januari 2011.
  • U woont in de stad en heeft om medische redenen uw oude 2-takt nodig.
  • U heeft een historische brom- of snorfiets ( ouder dan 30 jaar).

Hoe u de ontheffing kunt aanvragen, wordt in het 1e of 2e kwartaal van 2020 bekendgemaakt.

Slooptegoed

Heeft u een oude brommer of snorfiets en wilt u die laten slopen? Vanaf 1 februari 2020 heeft de gemeente een sloopregeling. Als u na 1 februari uw oude brommer of snorfiets laat slopen, kunt u een tegoed krijgen voor een schonere vorm van vervoer. Lees alle informatie over deze regeling en de hoogte van de vergoeding.

Schonere lucht

2-takt bromfietsen en 2-takt snorfietsen zijn erg vervuilend. Uit onderzoek van Royal Haskoning DHV blijkt dat een milieuzone voor deze voertuigen de uitstoot van roet en fijnstof in de hele stad behoorlijk kan verminderen. Als deze voertuigen staan te wachten of wegrijden bij verkeerslichten stoten ze veel van deze schadelijke deeltjes uit. Dat is slecht voor de gezondheid voor fietsers en voetgangers die in de buurt staan.

Een milieuzone voor brom- en snorfietsen speelt daarmee een belangrijke rol bij schone en gezonde lucht voor alle inwoners van Den Haag. De gemeente heeft bij de uitwerking van het plan voor de milieuzone verschillende partijen uit de stad geraadpleegd.

Zie ook: Geef uw mening over conceptbesluiten milieuzone brom- en snorfietsen

Gepubliceerd: 11 oktober 2019Laatste wijziging: 2 maart 2020