Van tegels naar asfalt op de fietspaden

De gemeente werkt aan veilige fietsroutes waar je prettig kunt fietsen. Daarom heeft de gemeente het programma 'Omzetting Fietspaden' geschreven. Dit betekent dat de tegels van veel fietspaden worden vervangen door rood asfalt. Zo kunt u comfortabel fietsen zonder hobbels.

Fietsen over asfalt is comfortabeler dan een tegelpad. Daarnaast werkt de gemeente aan:

  • veilige kruispunten en oversteekmogelijkheden, liefst met voorrang voor de fiets.
  • zij- en woonstraten zoveel mogelijk voorzien van in- en uitritconstructies.

    • Deze geven met kleur en materiaal aan dat verkeer van en naar de zijstraat voorrang moet verlenen aan het overig verkeer zoals voetgangers en fietsers.
    • Hierdoor ontstaat een ‘non-stop’ loop-/fiets-route voor voetgangers en fietsers.
Fietspaden met glad asfalt (foto: Valerie Kuypers)
Fietspaden met glad asfalt (foto: Valerie Kuypers)

Fietspaden van rood asfalt

Sinds 2006 is er in totaal 147 kilometer fietspad geasfalteerd. In 2019 komt daar 5 kilometer bij.

Gerelateerde informatie Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018

Gepubliceerd: 20 februari 2017Laatste wijziging: 24 april 2019