Den Haag - Van tegels naar asfalt op de fietspaden

Van tegels naar asfalt op de fietspaden

Fietsers hebben fietspaden van goede kwaliteit nodig. Daarom heeft de gemeente het programma 'Omzetting Fietspaden' geschreven. Dit betekent dat de tegels van veel fietspaden worden vervangen door rood asfalt.

Fietsen over asfalt is comfortabeler dan een tegelpad. Daarnaast werkt de gemeente aan:

  • veilige kruispunten en oversteekmogelijkheden, liefst met voorrang voor de fiets.
  • zij- en woonstraten zoveel mogelijk voorzien van in- en uitritconstructies.

    • Deze geven met kleur en materiaal aan dat verkeer van en naar de zijstraat voorrang moet verlenen aan het overig verkeer zoals voetgangers en fietsers.
    • Hierdoor ontstaat een ‘non-stop’ loop-/fiets-route voor voetgangers en fietsers.
In- en uitritconstructie bij geasfalteerde fietspaden.
In- en uitritconstructie bij geasfalteerde fietspaden.

Fietspaden van rood asfalt

In Den Haag ligt ongeveer 370 kilometer fietspad en 70 kilometer aan fietsstroken. In deze tabel ziet u hoeveel kilometer er sinds 2006 per jaar is aangepakt.

Aantal kilometers fietspaden omgezet naar asfalt
Jaar Aantal kilometers omgezet naar asfalt
2018 6 (gepland)
2017 4 (gepland)
2016 4
2015 12
2014 13
2013 18
2012 17
2011 13,5
2010 30
2009 19
2008 3,5
2007 0
2006 3
Gerelateerde informatie Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018

Gepubliceerd: 20 februari 2017Laatste wijziging: 18 juni 2018