Voorkomen van radicalisering en polarisatie

De gemeente grijpt in als mensen radicaliseren, extremistische ideeën krijgen of groepen tegen elkaar opstoken.

Politie, Justitie en gemeenten werken samen tegen deze radicalisering en polarisatie.

Radicalisering

Radicalisering betekent dat iemand de samenleving zó sterk wil veranderen dat het een gevaar is voor de democratie. Deze persoon laat zich vaak inspireren door een ideaal of geloof. Soms gebruiken mensen geweld of vinden zij het goed om geweld te gebruiken.

Polarisatie

Polarisatie betekent dat iets of iemand de tegenstellingen tussen groepen groter maakt. Denk aan groepen met verschillende afkomst, geaardheid of geloof. Polarisatie leidt tot meer spanningen tussen groepen in de Haagse samenleving. En dat kan weer ongewenst gedrag geven, zoals discriminatie, vandalisme of bedreiging.

Voorkomen

De gemeente werkt in de hele stad aan het voorkomen van polarisatie, radicalisering en extremisme. Dat is nodig om onze democratische rechtsstaat te beschermen. De gemeente werkt hiervoor samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen. Het Informatiepunt Preventie Polarisatie en Radicalisering (IPPR) Den Haag houdt in de gaten of er ongewenste dingen gebeuren. Denk aan:

  • rechtsextremisme
  • linksextremisme
  • religieus extremisme (dat te maken heeft met geloof)
  • dierenrechten- en klimaatextremisme
  • verzwakken van de democratie

Het IPPR geeft advies en leidt professionals op. Die kunnen dan signalen snel herkennen en op de goede manier reageren.

Contact

Maakt u zich zorgen over radicalisering of extremisme in uw omgeving? Of wilt u meer weten over het voorkomen van polarisatie en radicalisering? Neem contact op via IPPR@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 26 augustus 2021Laatste wijziging: 26 augustus 2021