Cameratoezicht

In de stad zijn diverse vaste en mobiele camera’s om op openbare plaatsen de veiligheid en openbare orde te handhaven. Hierdoor kan de politie ook sneller reageren bij incidenten.

Cameratoezicht is alleen zinvol als het gericht wordt toegepast in combinatie met gewone politiesurveillance. Politie en gemeente plaatsen camera’s als andere maatregelen om criminaliteit en overlast te bestrijden niet helpen. De politie bekijkt de beelden en als ze iets opmerkt, worden de collega's op straat gewaarschuwd. Er kunnen ook tijdelijk flexibele camera's worden ingezet.

Locaties

De duur van het toezicht is afhankelijk van het soort overlast. De burgemeester bepaalt jaarlijks, na evaluatie, waar camera’s nodig zijn. In Den Haag hangen circa 140 vaste camera’s:

 • in straten rondom de treinstations Hollands Spoor en Centraal
 • in winkelgebieden: Herengracht, Korte Poten, Plein, Lange Poten, Vlamingstraat, De Laan, Spuistraat, Stationsweg, Wagenstraat en Grote Marktstraat
 • in prostitutiestraten: Geleenstraat, Hunsestraat en Doubletstraat
 • langs de kuststrook, de Strandweg en de Boulevard in Scheveningen

Daarnaast heeft de gemeente circa 15 flexibele camera's:

 • tijdens de jaarwisseling op risicolocaties
 • op plekken waar regelmatig sprake is van criminaliteit en jongerenoverlast: onder andere Delftselaan, Kaapseplein, Hoefkade en de Koningstraat

  Privacy

  Het Team Technisch Toezicht van de politie bekijkt als enige de beelden. Opnames worden maximaal 28 dagen bewaard. Beelden waarop strafbare feiten zijn vastgelegd en de beelden voor de opsporing en vervolging van verdachten mogen langer bewaard worden. De gemeente en andere partijen hebben geen toegang tot de beelden.

  Beelden opvragen

  Particulieren kunnen geen beelden opvragen. Bent u slachtoffer van criminaliteit en vermoedt u dat er mogelijk beelden van zijn, geef dit dan aan bij uw aangifte. Het politiebureau kan bij het Team Technisch Toezicht de eventueel opgeslagen beelden opvragen. Voor vragen over mogelijk opgeslagen politiebeelden kunt u contact opnemen met de politie via 0900 - 8844 of ga naar het politiebureau bij u in de buurt.

  Overige camera's

  • De politiehelikopters kunnen ook beelden maken, waaronder warmtebeelden. Via een videonetwerk zijn de beveiligde beelden beschikbaar voor de politiemeldkamer.
  • Live View: winkels en bedrijven kunnen hun bewakingscamera aansluiten bij een particuliere alarmcentrale. Deze krijgt bij onraad een melding en kan de live beelden doorschakelen naar de meldkamer. Hierdoor kan de politie rechtstreeks meekijken bij incidenten.
  • Bij 5 ondergrondse afvalcontainers in Laak en Transvaal staan camera’s van de gemeente. Dit is een proef die loopt van december 2021 tot juli 2022. De camera’s nemen 24 uur per dag op, maar alleen de beelden van mensen die afval naast de container zetten worden bewaard. Die mensen kunnen een boete krijgen. De software verwijdert alle andere beelden automatisch.

  Regels en informatie

  Zie ook: Veiligheid in uw stadsdeel

  Gepubliceerd: 18 februari 2015Laatste wijziging: 23 december 2021