Wijkagenda: voor iedere wijk een plan

De gemeente is in 2019 in 6 wijken begonnen met het maken van een wijkagenda. In een wijkagenda staan de belangrijkste problemen die opgelost moeten worden in de wijk. Deze prioriteiten worden samen bepaald door alle betrokkenen in een wijk: bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente.

Een wijkagenda wordt gemaakt voor 4 jaar. De wijkagenda wordt na 2 jaar opnieuw besproken en aangepast.

Proef in 6 wijken

De wijken waar in 2019 is gestart, zijn de wijken waar de gemeente met de agenda oefent. De proef met de wijkagenda is in de volgende wijken:

 • Duindorp
 • Laak Centraal
 • Moerwijk
 • Bomen- en Bloemenbuurt
 • Kom Loosduinen
 • Zeeheldenkwartier

  Alles wat de gemeente tijdens de proef leert, wordt gebruikt voor de wijkagenda’s die later in andere wijken worden gemaakt. Uiteindelijk komen er agenda’s voor alle 44 wijken in Den Haag. Voor wijken waar nog geen wijkagenda is gemaakt, wordt gewerkt aan de bestaande plannen: de wijkprogramma’s.

  Hoe wordt een wijkagenda gemaakt

  Het maken van een wijkagenda heeft de volgende stappen:

  1. Een wijkprofiel maken.
   Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente worden alle feiten en cijfers (data) verzameld die over de wijk bekend zijn: bijvoorbeeld over wie er wonen, hoe veilig het is, welke voorzieningen (zoals winkels, buurthuizen) er zijn. Deze gegevens worden goed bekeken: zijn de feiten en cijfers over de wijk te herkennen? Gelden de data voor de hele wijk of voor een deel van de wijk? Heeft iets meer uitleg nodig? Deze gegevens samen zijn het wijkprofiel.
  2. Sterke en zwakke punten van de wijk bekijken met alle betrokkenen.
   Vanuit het wijkprofiel wordt gekeken naar sterke en zwakke punten van de wijk. En naar de gewenste situatie. Wat moet anders? Wat kan beter? Wat gaat al heel goed?
  3. De wijkagenda vullen.
   Per wijk worden tenslotte een aantal grote prioriteiten en projecten gekozen. Want niet alles kan in 1 keer worden aangepakt en opgelost. Deze projecten en prioriteiten uit de wijk staan in de wijkagenda.
  Zie ook: Stadsdelen

  Gepubliceerd: 20 januari 2020Laatste wijziging: 9 november 2020