Houtwijk: opknapplannen

Het opknapplan voor Houtwijk is klaar. Daarin staat wat de gemeente de volgende jaren in de wijk doet om de buitenruimte te verbeteren. De plannen horen bij het programma Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve.

De gemeente heeft geld om deze wijken op te knappen. In het najaar 2019/voorjaar 2020 maakten de bewoners van Houtwijk samen met de gemeente een plan. Bekijk dit plan via RIS-nummer 306367.

Houtwijk
Houtwijk

Opknapplan voor Houtwijk

In het opknapplan Houtwijk gaat de gemeente:

 • de toegangen van de wijk opnieuw indelen.
 • routes voor voetgangers en fietsers makkelijker maken.
 • stoepen en straten die door wortels van bomen kapot zijn (wortelopdruk) rechtleggen of vernieuwen.

In Houtwijk staan ruim 1.500 bomen in de straten en op pleinen. Meer dan 70% daarvan geeft gemiddelde tot ernstige wortelopdruk. Bij het aanpakken van de wortelopdruk vindt de gemeente het belangrijk dat de bomen blijven staan. Toch is er kans dat zij bomen moet vervangen.

Projecten

In Houtwijk voert de gemeente de volgende 6 projecten uit:

 • De gemeente:

  • zorgt dat de straten en pleinen in de Mensenrechtenbuurt niet meer kapot gaan door de wortels van bomen.
  • richt de Laan van de Mensenrechten opnieuw in. Ook vervangt zij het asfalt door stenen. En maakt de weg smaller om de bomen meer ruimte te geven.

  Planning

  De gemeente wil het Schetsontwerp (SO) voor de Laan van de Mensenrechten in het eerste kwartaal van 2022 klaar hebben en aan de buurt presenteren. Het werk aan de andere wegen in de Mensenrechtenbuurt doet de gemeente nog in 2021 samen met het groot onderhoud.

 • In dit project verbetert de gemeente de routes voor iedereen makkelijker te gebruiken. Dit gebeurt in de parken Bokkefort en ’t Kleine Hout. De gemeente:

  • maakt de verschillende wandel- en fietspaden makkelijker te gebruiken. Deze krijgen nieuw asfalt of nieuwe tegels.

  • legt hellingen voor voetgangers en fietsers aan.

  • snoeit de planten.

  • zorgt ervoor dat op een aantal plekken het water weer beter te zien is.

  Deze wandel- en fietsroutes knapt de gemeente op:

  • Toegang ’t Kleine Hout
  • Munirpad
  • J.W. Kempffpad
  • Vinkenlaantje

  Planning

  Het Rosa Parkspad is in het najaar van 2020 opgeknapt, dit was samen met het groot onderhoud. De andere projecten starten in het najaar van 2021.

  Impressie van de oversteek bij het Vinkenlaantje
  Impressie van de oversteek bij het Vinkenlaantje
 • De gemeente:

  • maakt een plan om de stoepen en straten die door wortels van bomen kapot zijn te repareren.
  • richt het pleintje aan de Architect de Bazelstraat opnieuw in. Zo blijft het een prettige plek om elkaar te ontmoeten.
  • plant meer groen en zorgt dat bomen meer ruimte krijgen om te groeien.

  Bewonersbijeenkomst plein nabij de Architect de Bazelstraat

  Op 29 september 2021 heeft de gemeente een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor direct omwonenden van het plein nabij de Architect de Bazelstraat. De ontwerpvoorstellen zijn toegelicht en bewoners hebben tijdens en na de bijeenkomst hun wensen voor het plein kunnen meegeven.

  Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt en binnenkort met de buurt gedeeld. Als u deze bijeenkomst hebt gemist kunt een e-mail sturen naar houtwijkknaptop@denhaag.nl. U krijgt dan alle ontwerpen met een uitleg per ontwerp.

  Planning

  Het werk in de Architectenbuurt start begin 2022.

 • De gemeente:

  • richt de Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan opnieuw in.
  • maakt de kade groener.
  • vervangt het asfalt in de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan door stenen.
  • legt stenen in het winkelcentrum en plant meer groen.
  • vervangt het groen in de middenberm van de Gerrit van der Veenlaan door verschillende soorten planten en struiken.
  • maakt een plan waarin de bomen meer ruimte krijgen om te groeien.

  Planning

  Op 8 juni 2021 presenteerde de gemeente het Schetsontwerp (SO) voor de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan. Dit gebeurde tijdens een digitale bewonersbijeenkomst. De reacties verwerkt de gemeente in het Voorontwerp (VO). In het najaar van 2021 organiseert de gemeente opnieuw een bewonersbijeenkomst over het VO. Daarna hebben bewoners 6 weken de tijd om het uitgewerkte VO te bekijken. Tijdens deze periode volgt een 3e wijkbijeenkomst. Hier wordt het ontwerp toegelicht. Na het behandelen van de reacties stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp vast. De uitvoering is in 2023.

  Bewonersbijeenkomst

  Op 8 juni jl. heeft u de digitale bewonersavond voor het Schetsontwerp voor de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan bij kunnen wonen. Het Schetsontwerp is daar toegelicht en bewoners konden vragen stellen die via de chat beantwoord werden. Het Schetsontwerp is verder uitgewerkt tot een concept Voorontwerp.

  Op donderdag 4 november van 17.00 uur tot 19.00 uur organiseren we een tweede bewonersavond. Het is deze keer een inloopbijeenkomst waar u meer informatie krijgt over het Voorlopig ontwerp. U kunt ook vragen stellen. U bent welkom op het terrein van SV Houtwijk aan de L. van Vuurdestraat 16.

 • De gemeente:

  • snoeit in verschillende parkjes veel planten. De planten zijn vaak ver uitgegroeid.
  • zorgt dat er meer verschillende soorten planten en struiken groeien. De parken krijgen zo meer kleur. In een aantal parkjes staan nu veel dezelfde planten.
  • haalt bomen van slechte kwaliteit weg, zodat andere bomen beter kunnen groeien.
  • zorgt dat paden beter te gebruiken zijn.

  De plantsoenen die de gemeente aanpakt zijn:

  • B. Thoenplantsoen
  • Dr. R.J. Fruinplantsoen
  • Dr. J. Presserstraat

  Planning

  Het werk aan Dr. R.J. Fruinplantsoen start begin 2022. Voor het werk aan het B. Thoenplantsoen en de Dr. J. Presserstraat lopen nog kapaanvragen. De gemeente hoopt dat de kap voor het broedseizoen is. Dit begint op 15 maart 2022.

 • De gemeente:

  • maakt de kade langs het water op de Burgemeester Hovylaan groener. Zo komt meer ruimte voor de bomen.
  • maakt langs het water plekken om te zitten.
  • maakt in de Van Drieststraat meer ruimte voor de bomen.
  • houdt het aantal parkeerplaatsen gelijk.
  • vervangt tijdens het opnieuw inrichten van de Burgemeester Hovylaan het riool.

  Planning

  De gemeente maakt in februari 2022 het Schetsontwerp.

Kosten

De gemeente heeft € 5.453.000 voor het opknapplan. De volgende 3 jaar besteedt zij € 500.000 per jaar aan het onderhouden van de wegen.

Het geld is voor het opknappen van de wijk. Het is niet voor extra controles op wetten en regels. En ook niet om problemen rond afval of te hard rijden op te lossen.

Huiseigenaren en woningcorporaties moeten zelf zorgen voor hun eigen grond en wat daarop staat.

Het geld voor projecten die niet doorgaan gebruikt de gemeente voor een volgend project.

Meer informatie

 • De planningen houden geen rekening met onverwachte gebeurtenissen tijdens het werk. Op deze pagina staat de nieuwste informatie.

Zie ook

Gepubliceerd: 20 juli 2021Laatste wijziging: 12 januari 2022