Houtwijk: opknapplannen

Het opknapplan voor Houtwijk is klaar. Daarin staat wat de gemeente de volgende jaren in de wijk doet om de buitenruimte te verbeteren. De plannen horen bij het programma Opknapplannen Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve.

De gemeente heeft geld om deze wijken op te knappen. In het najaar 2019/voorjaar 2020 maakten de bewoners van Houtwijk samen met de gemeente een plan. Bekijk dit plan via RIS-nummer 306367.

Houtwijk
Houtwijk

Opknapplan voor Houtwijk

In het opknapplan Houtwijk gaat de gemeente:

 • de toegangen van de wijk opnieuw indelen.
 • routes voor voetgangers en fietsers makkelijker maken.
 • stoepen en straten die door wortels van bomen kapot zijn (wortelopdruk) rechtleggen of vernieuwen.
Belangrijke informatie:

In Houtwijk staan veel bomen. In veel gevallen drukken de wortels van deze bomen de bestrating kapot (wortelopdruk). Dit komt doordat een boom te weinig ruimte heeft om te groeien.
De gemeente vindt het belangrijk dat bomen blijven staan. Daarom kijkt de gemeente eerst of de boom meer ruimte kan krijgen. Als dat echt niet lukt, wordt de boom gekapt omdat veiligheid belangrijk is.
Voor elke boom die gekapt wordt, komt een nieuwe boom terug. Dat kan een andere boom op een andere plek zijn. Want de gemeente zoekt de juiste boom op de juiste plaats.
Soms betekent meer ruimte voor bomen minder ruimte voor bijvoorbeeld parkeren.

Projecten

In Houtwijk voert de gemeente de volgende 6 projecten uit:

 • De gemeente:

  • zorgt dat de straten en pleinen in de Mensenrechtenbuurt niet meer kapot gaan door de wortels van bomen.
  • richt de Laan van de Mensenrechten opnieuw in. Ook vervangt zij het asfalt door stenen. En maakt de weg smaller om de bomen meer ruimte te geven.

  Planning

  De gemeente wil het Schetsontwerp (SO) voor de Laan van de Mensenrechten in het eerste kwartaal van 2022 klaar hebben en aan de buurt presenteren. Het werk aan de andere wegen in de Mensenrechtenbuurt start begin 2022, samen met het groot onderhoud.

 • In dit project zorgt de gemeente dat de routes voor iedereen makkelijker te gebruiken zijn. Dit gebeurt in de parken Bokkefort en ’t Kleine Hout. De gemeente:

  • maakt de verschillende wandel- en fietspaden makkelijker te gebruiken. Deze krijgen nieuw asfalt of nieuwe tegels.

  • legt hellingen voor voetgangers en fietsers aan.

  • snoeit de planten.

  • zorgt ervoor dat op een aantal plekken het water weer beter te zien is.

  Deze wandel- en fietsroutes knapt de gemeente op:

  • Munirpad
  • J.W. Kempffpad

  Planning

  Het Rosa Parkspad is in het najaar van 2020 opgeknapt, dit was samen met het groot onderhoud. De andere projecten starten begin 2022.

  Impressie van de oversteek bij het Vinkenlaantje
  Impressie van de oversteek bij het Vinkenlaantje
 • De gemeente:

  • maakt een plan om de stoepen en straten die door wortels van bomen kapot zijn te repareren.
  • richt het pleintje aan de Architect Berlagelaan opnieuw in. Zo blijft het een prettige plek om elkaar te ontmoeten.
  • plant meer groen en zorgt dat bomen meer ruimte krijgen om te groeien.

  Bewonersbijeenkomst plein nabij de Architect Berlagelaan

  Op 29 september 2021 heeft de gemeente een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor direct omwonenden van het plein aan de Architect Berlagelaan. De ontwerpvoorstellen zijn toegelicht en bewoners hebben tijdens en na de bijeenkomst hun wensen voor het plein kunnen meegeven.

  Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt en binnenkort met de buurt gedeeld.

  Planning

  Het werk in de Architectenbuurt start begin 2022.

 • De gemeente:

  • richt de Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan opnieuw in.
  • maakt de kade groener.
  • vervangt het asfalt in de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan door stenen.
  • legt stenen in het winkelcentrum en plant meer groen.
  • vervangt het groen in de middenberm van de Gerrit van der Veenlaan door verschillende soorten planten en struiken.
  • maakt een plan waarin de bomen meer ruimte krijgen om te groeien.

  Planning

  Tijdens de inloopbijeenkomst op 4 november 2021 hebben bewoners vragen gesteld over het Voorontwerp (VO) voor de Hildo Kroplaan en de Gerrit van der Veenlaan. Het aangepaste VO ligt tot 31 maart 2022 ter inzage. U kun het op verschillende manieren inzien:

  • op afspraak in het Haags Informatiecentrum (in het Atrium van het Stadhuis)

  Op dinsdag 8 maart tussen 16.00 uur en 19..00 uur is er een inloopspreekuur in het Wijkcentrum Bokkefort (dr. H. E. van Gelderlaan 260-262). Wilt u langskomen? Maak dan een afspraak. Mail naar houtwijkknaptop@denhaag.nl.
  Na het behandelen van de reacties stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp vast. Het werk start dan in 2023.

 • De gemeente:

  • snoeit in verschillende parkjes veel planten. De planten zijn vaak ver uitgegroeid.
  • zorgt dat er meer verschillende soorten planten en struiken groeien. De parken krijgen zo meer kleur. In een aantal parkjes staan nu veel dezelfde planten.
  • haalt bomen van slechte kwaliteit weg, zodat andere bomen beter kunnen groeien.
  • zorgt dat paden beter te gebruiken zijn.

  De plantsoenen die de gemeente aanpakt zijn:

  • B. Thoenplantsoen
  • Dr. R.J. Fruinplantsoen
  • Dr. J. Presserstraat

  Planning

  Het werk aan Dr. R.J. Fruinplantsoen, het B. Thoenplantsoen en de Dr. J. Presserstraat is in februari 2022 gestart.

 • De gemeente:

  • maakt de kade langs het water op de Burgemeester Hovylaan groener. Zo komt meer ruimte voor de bomen.
  • maakt langs het water plekken om te zitten.
  • maakt in de Van Drieststraat meer ruimte voor de bomen.
  • houdt het aantal parkeerplaatsen gelijk.
  • vervangt tijdens het opnieuw inrichten van de Burgemeester Hovylaan het riool.

  Planning

  Het schetsonwerp wordt in februari 2022 aan de buurt gepresenteerd.

Kosten

De gemeente heeft € 5.453.000 voor het opknapplan. De volgende 3 jaar besteedt zij € 500.000 per jaar aan het onderhouden van de wegen.

Het geld is voor het opknappen van de wijk. Het is niet voor extra controles op wetten en regels. En ook niet om problemen rond afval of te hard rijden op te lossen.

Huiseigenaren en woningcorporaties moeten zelf zorgen voor hun eigen grond en wat daarop staat.

Het geld voor projecten die niet doorgaan gebruikt de gemeente voor een volgend project.

Meer informatie

 • De planningen houden geen rekening met onverwachte gebeurtenissen tijdens het werk. Op deze pagina staat de nieuwste informatie.

Zie ook

Gepubliceerd: 20 juli 2021Laatste wijziging: 7 september 2022