Meld kindermishandeling

Als u met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt, kunt u terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan u vertellen op welke signalen u moet letten, en u helpen om de ernst van de situatie in te schatten.

Kinderen die mishandeld worden, vertellen bijna nooit uit zichzelf over de situatie. Ook daders schakelen niet snel hulp in. En dat terwijl zij misschien goed geholpen kunnen worden. Voor kinderen én daders is het dus van groot belang dat mensen in hun omgeving actie ondernemen.

Contact

Maakt u zich zorgen over uw eigen thuissituatie of die van iemand uit uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuishaaglanden.nl

Voor professionals

Krijgt u als professional te maken met huiselijk geweld? Vraag dan naar de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling of kijk op www.meldcode.nl

Er is meldplicht voor:

  • het onderwijs
  • (jeugd)gezondheidszorg
  • de kinderopvang
  • de jeugdzorg
  • maatschappelijke ondersteuning
  • politie en justitie
  • gemeenten

Meer informatie

Gepubliceerd: 10 april 2017Laatste wijziging: 29 januari 2020