Nieuw in Nederland en naar school

In Nederland mogen kinderen vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 tot 18 jaar is naar school gaan verplicht. Ook als uw kind nog geen Burgerservicenummer (BSN) heeft, moet uw kind naar school. Maak zo snel mogelijk een afspraak bij de gemeente om uzelf en uw kind(eren) te laten inschrijven. En meld uw kind(eren) direct aan bij een school.

Woont u nog maar net in Nederland? Lees hoe het onderwijs voor uw kind geregeld is.

Basisonderwijs

Kinderen tussen de 5 en 12 jaar kunnen naar een basisschool met een speciale opvangklas. Dit heet de neveninstroomgroep. Uw kind leert hier Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven. Meestal blijft een kind 1 tot 1,5 jaar in een opvangklas. Daarna kan uw kind op dezelfde basisschool blijven. Maar u kunt ook voor een andere basisschool kiezen. De opvangklas is gratis. Wel vraagt de school een vrijwillige bijdrage. U kunt uw kind zelf aanmelden.

Bekijk het overzicht van basisscholen met een opvangklas

Voortgezet onderwijs

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar kunnen naar een school met een internationale schakelklas (ISK). Die klas is bedoeld voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn en (bijna) geen Nederlands spreken. In een internationale schakelklas krijgt uw kind taallessen. Uw kind zit 1 of 2 jaar in deze klas. Daarna kan hij of zij naar een gewone klas binnen het voortgezet onderwijs. In Den Haag zijn er 4 middelbare scholen met een ISK:

U kunt uw kind zelf aanmelden.

Ging uw kind eerder al naar school in Nederland? Of spreekt uw kind al Nederlands? Dan kan uw kind worden aangemeld bij het Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) om te bepalen op welk niveau zijn of haar Nederlands is. Neem hiervoor contact op met de afdeling Leerlingzaken via telefoonnummer (070)  535 54 54. Of stuur een e-mail naar leerlingzaken@denhaag.nl.   

Internationale scholen

Den Haag heeft verschillende internationale scholen, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het internationaal onderwijs is voor kinderen die met hun ouders regelmatig in het buitenland wonen. Of voor kinderen van wie de ouders van plan zijn dat te doen. U kunt uw kind zelf aanmelden. Voor de internationale scholen gelden andere toelatingsregels. Ook is de ouderbijdrage hoger.

Wisselen van school

U kunt het best van school veranderen aan het einde van het schooljaar. Wilt u tijdens het schooljaar van school veranderen? Neem dan contact op met de huidige school. De school bespreekt het met de afdeling Leerplicht van de gemeente. Als u er met het advies van de school niet uit komt, of als de samenwerking met de school niet goed loopt, kunt u contact opnemen met de afdeling Leerplicht, via telefoonnummer (070) 353 54 54.

Zie ook Internationaal onderwijs in Den Haag

Gepubliceerd: 18 november 2020Laatste wijziging: 24 januari 2022