Diploma middelbare school voor volwassenen

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs kunt u een diploma of deelcertificaat halen. Als u eerder uw diploma van de middelbare school niet heeft gehaald, kunt u dat alsnog doen.

Bij ROC Mondriaan kunt u een diploma mavo, havo of vwo halen. U kunt ook 1 of meerdere deelcertificaten van die opleidingen halen. De lessen worden overdag of 's avonds gegeven. Samen met de school kiest u wat u het beste uitkomt. De opleiding duurt 1 jaar. Meer informatie vindt u op de website van ROC Mondriaan

Voorbereidend traject

Wilt u een mavo-, havo- of vwo-diploma halen, maar heeft u niet de goede vooropleiding voor het examen? Dan kunt u een voorbereidend traject volgen. In het voorexamentraject bij ROC Mondriaan bereidt u zich voor op het beroepsonderwijs of op het examentraject. Dit voorexamentraject kunt u alleen overdag volgen. Het traject duurt 1 jaar. Meer informatie vindt u op de website van ROC Mondriaan.

Aanmelden

Voor alle trajecten geldt dat u zich moet hebben aangemeld voor de start van het schooljaar. Bent u te laat met aanmelden, dan kan dit nog tot uiterlijk 1 oktober van het schooljaar.

Zie ook

Lees meer over Onderwijs voor Volwassenen op de website van de gemeente.

Gepubliceerd: 12 juni 2013Laatste wijziging: 4 maart 2021