Uw kind aanmelden bij een basisschool

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken.

Schoolbank

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.
Deze verandering vindt plaats op basis van de Wet op het primair onderwijs en op basis van een eigen evaluatie. Bovendien komt het tegemoet aan wensen van ouders.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

  • Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
  • U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
  • Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en ook niet mogelijk.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

  • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website Eén aanmeldleeftijd.
  • Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niets te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Een school zoeken

De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen.

Gepubliceerd: 14 oktober 2016Laatste wijziging: 29 mei 2017