Uw kind aanmelden bij een basisschool

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind vanaf 3 jaar aanmelden bij een basisschool en u kunt meerdere scholen kiezen.

Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018. Deze verandering is vanwege de Wet op het primair onderwijs en een evaluatie door de gemeente. Bovendien komt de verandering van aanmelden tegemoet aan de wensen van de ouders.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

  • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website Een aanmeldleeftijd.
  • Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niets te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

U volgt onderstaande 3 stappen voor het aanmelden van uw kind. Bekijk de animaties om te zien hoe het aanmelden voor de basisschool werkt.

Aanmelden voor een basisschool in Den Haag (Youtube kanaal van de gemeente)
Aanmelden voor een basisschool in Den Haag met een maximum aantal plaatsen (Youtube kanaal van de gemeente)

Stap 1: Oriënteren

De 1e belangrijke stap is dat u zich oriënteert op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. Sommige scholen hebben inloopmomenten, andere hebben rondleidingen voor nieuwe ouders. Op de websites van alle scholen staat informatie over de school en over kennismaken met de school. De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen.

Stap 2: Aanmelden

Is uw kind bijna 3 jaar? Dan ontvangt u het aanmeldformulier voor de basisschool per post.​ Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind met dit formulier aanmelden. U kunt uw kind niet aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is. Wanneer u het aanmeldformulier heeft ingevuld gaat u naar de school van uw voorkeur en levert deze in.

Scholen met leerlingplafond

Sommige scholen verwachten meer aanmeldingen dan dat er plaats is. Deze scholen werken met een leerlingplafond (een maximum aantal plaatsen). Op scholenwijzer.denhaag.nl kunt u zien om welke scholen dit gaat en hoeveel plaats zij hebben. U kunt dit ook bij de school zelf navragen. In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna 3 jaar is, staat meer informatie over de aanmeldprocedure en de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

Scholen mogen werken met voorrangsregels. Scholen mogen zelf bepalen welke van deze 4 voorrangsregels ze hanteren en in welke volgorde. In Den Haag mogen de volgende voorrangsregels gebruikt worden:

  • Een broertje of zusje zit al op de school.
  • Uw kind gaat naar een voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de school.
  • U woont in de buurt van een school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft.
  • U werkt zelf op de school.

De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt uw kind voorrang op de school.

Loten

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw 1e voorkeur, dan wordt gekeken of de school van uw 2e voorkeur plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van 3e voorkeur, enzovoorts.

Reactie van school

Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.

Stap 3: inschrijven

Als u bericht heeft ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school hiervoor een afspraak. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een plek heeft.

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?

Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden.

    Gepubliceerd: 25 juli 2018Laatste wijziging: 11 oktober 2018