Zakendoen in Duitsland

Duitsland is al jaren de belangrijkste handelspartner van Nederland. De gemeente heeft goede banden met Duitsland. Bent u een Haagse ondernemer en heeft u interesse in de Duitse bedrijfsmarkt? Dan kunt u gebruikmaken van het netwerk en de kennis van de gemeente en haar partners

Duitsland is dus ook een interessante afzetmarkt voor Haagse ondernemers. Maar om er succesvol te zijn, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Kennis van de Duitse taal en cultuur is belangrijk. Net als kennis van Duitse wet- en regelgeving. Hiermee kan de gemeente ondernemers helpen.

Voordelen van groot netwerk

Den Haag heeft een groot netwerk in Duitsland. En heeft goede contacten met ondernemers, overheid en organisaties die handel bevorderen. Zo werkt de gemeente nauw samen met de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) waar Haagse MKB-ondernemers advies en hulp kunnen krijgen. De gemeente werkt ook intensief samen met juridische dienstverleners, human resource-specialisten en taal- en cultuurbureaus. Afhankelijk van uw behoefte helpt de gemeente u graag om met de juiste partners in contact te komen.

Ontmoeting tussen Nederlandse en Duitse ondernemers

Project Zakendoen in Duitsland  2020

Al 20 Haagse bedrijven hebben in de afgelopen 2 jaar meegedaan aan het project Zakendoen in Duitsland en zijn inmiddels actief in Duitsland. Zij hebben hun omzet merkbaar zien groeien. Daarom starten de gemeente en DNKH ook dit jaar het project. Van 1 juli tot het eind van het jaar kunnen 6 Haagse MKB-bedrijven meedoen die hun afzetmarkt willen uitbreiden naar Duitsland. Hiermee krijgen zij ook de kans om hun bedrijf na de coronacrisis te versterken. Aanmelden kan tot en met 7 juni 2020.

Onderdelen van het project

Als deelnemer aan het project Zakendoen in Duitsland krijgt u de volgende hulp en kennis:

 • Maatwerk: Samen met een ervaren exportdeskundige van de DNHK definieert u uw ambitie en doelen voor Duitsland. Op basis van uw informatie kunnen de voor uw bedrijf en producten of dienstverlening geschikte partijen in Duitsland worden geselecteerd. De DNHK introduceert u vervolgens bij geschikte partijen. Ook voert de DNHK een specifiek op uw product of dienstverlening gerichte marktverkenning uit.
 • Duitsland Online: Als u over een (Duitstalige) website beschikt, wordt gekeken of deze voldoet of dat uw informatie voor de Duitse markt geschikt gemaakt kan worden.
 • Contact met potentiële zakenrelaties: Wanneer de bovenstaande stappen zijn doorlopen, benadert de DNHK de Duitse partijen die uw product(en) en dienst(en) kunnen aanbieden, zoals mogelijke afnemers, distributiepartners en/of handelsvertegenwoordigers.
 • Taal en cultuur: Redelijke beheersing van de Duitse taal is van groot belang voor wie met Duitsland zaken wil doen. Ditzelfde geldt voor kennis van omgangsvormen en cultuur. Compacte trainingen over taal en cultuur maken deel uit van het project.
 • Juridische kennis: U wordt geïnformeerd over wet- en regelgeving die geldt voor ondernemers, over arbeidsrechten en over fiscale aspecten die van belang zijn bij het zakendoen met en in Duitsland.
 • Werkbezoek Duitsland: Samen met uw DNHK-exportadviseur bezoekt u Duitsland om daar uw netwerk op te zetten en mogelijkheden tot samenwerking te inventariseren. U ontvangt van tevoren achtergrondinformatie over uw gesprekspartners. Ook ontvangt u een uitgewerkt planningsvoorstel voor uw werkbezoek.
 • Kosten: De gemeente betaalt het project als investering in het Haagse Midden- en Kleinbedrijf. Bij niet verplichte programmaonderdelen zoals het werkbezoek aan Duitsland, zijn reis- en verblijfkosten voor eigen rekening.

Voorwaarden voor aanmelden

Om mee te kunnen doen aan het project moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • U bent MKB-ondernemer of beginnend (MKB) ondernemer met een aantoonbaar resultaat.
 • U bent gevestigd in Den Haag.
 • Uw inschrijving moet uiterlijk 7 juni 2020 bij de gemeente binnen zijn.
 • U kunt vanaf 1 juli tot half december 2020 gebruikmaken van de persoonlijke begeleiding en meedoen aan de groepsbijeenkomsten en netwerkevenementen (gemiddeld 2 á 3 dagen per maand in dagdelen) en 1 (vrijwillige) reis naar Duitsland.
 • U waardeert een proactieve, uiterst resultaatgerichte én professionele aanpak.
 • U bent bereid uw ervaringen te delen door middel van interviews of korte presentaties voor andere deelnemers en derden. Uw ervaringen vormen een inspiratie voor andere Haagse bedrijven.

Aanmelden

Selectie deelnemers door commissie

Een onafhankelijke commissie (bestaande uit Roland Wondolleck, voorzitter selectiecommissie, Elisa Gentzsch, exportadviseur DNHK Den Haag, Marcel Jutte, managing director Hudson Cybertec en Philip van Roosmalen, zelfstandig adviseur voor het MKB en docent aan de Haagse Hogeschool) beoordeelt de aanmeldingen en bepaalt welke bedrijven worden uitgenodigd voor een gesprek. Na deze gesprekken bepaalt de selectiecommissie welke ondernemers mogen deelnemen aan het project.

De selectiecriteria omvatten de volgende punten:

 • Algehele indruk van uw bedrijfsactiviteit
 • Mate van uw motivatie
 • Haalbaarheid en mogelijk succes van de ambitie voor de Duitse markt zoals door u beschreven
 • Levert uitbreiding van uw bedrijfsactiviteiten naar Duitsland ook voordeel op voor (de inwoners van) de gemeente Den Haag
 • Stabiele of groeiende omzet over de afgelopen jaren
 • Mogelijkheid uw product(en) of te verlenen dienst(en) in een groter gebied aan te bieden
 • Eventueel relevante referenties

Vertrouwelijke behandeling bedrijfsgegevens

Met uw inschrijving geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens  door de selectiecommissie, de projectleider van de gemeente (als projectverantwoordelijke) en de project uitvoerder(s) van DNHK. U kunt geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen de selectie van de kandidaten die is gemaakt door de selectiecommissie. Uiteraard worden alle door u verstrekte bedrijfsgegevens behandeld volgens geldende (wettelijke) geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsvoorschriften.

Goed om te weten

Evenementen en handelsmissies

Zowel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als andere partijen in de regio organiseren regelmatig evenementen over en handelsmissies naar Duitsland. Deze evenementen en handelsmissies zijn niet alleen bedoeld voor grote bedrijven. Ook startups, MKB-bedrijven, kennisinstellingen en organisaties (ngo’s) die internationaal willen ondernemen zijn hier van harte welkom.  Kijk voor een overzicht van deze evenementen op www.rvo.nl/actueel/evenementen.

Relevante bronnen zaken doen in Duitsland

Contact

Wilt u meer informatie over het project Zakendoen in Duitsland? Of wilt u op de hoogte blijven van andere op Duitsland gerichte activiteiten van de gemeente voor ondernemers?  Neem dan contact op met Martin Hulsebosch, projectleider van het Duitsland-project van de gemeente, via e-mailadres martin.hulsebosch@denhaag.nl.

Zie ook: www.denhaag.nl/internationaal ondernemen

Gepubliceerd: 13 mei 2020Laatste wijziging: 25 mei 2020