Aanbestedingen

Alle inkopen die de gemeente doet zijn eigenlijk aanbestedingen. Zelfs inkopen van een paar euro. De gemeente kan uit verschillende manieren kiezen om een opdracht aan te besteden. Hierbij moet zij zich wel houden aan aanbestedingsregels en inkoopbeleid. Wilt u als ondernemer aan een aanbesteding meedoen? Bekijk dan de vormen van aanbesteding en de lopende aanbestedingen.

  Europese of nationale aanbestedingen

  Dit zijn de opdrachten die de gemeente moet publiceren. Aan de onderstaande overzichten, verwachte aanbestedingen, lopende aanbestedingen of aanbestedingen waarvan de inschrijving is gesloten, kunnen geen rechten worden ontleend en vloeien voor de gemeente geen verplichtingen voort. Naast publicatie op deze website informeert en communiceert de gemeente over deze overzichten alleen via TenderNed (www.tenderned.nl), het online marktplein voor aanbestedingen. Is in het overzicht nog geen link naar TenderNed vermeld, dan is nog geen publieke informatie voor ondernemers beschikbaar.

  Lopende aanbesteding Sluitingsdatum aanmelding/inschrijving Type aanbesteding
  Administratiesysteem JMO 21-10-2019 Dienst
  Onderhoud Transportinstallaties 21-10-2019 Dienst
  Beheer en Onderhoud Parkeerautomaten 23-10-2019 Dienst
  Raamovereenkomst dunning grote groengebieden te Den Haag 23-10-2019 Dienst
  Gemeente Den Haag - Levering Aardgas 2020 t/m 2021 incl. optiejaren 2022 en 2023 23-10-2019 Levering
  Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Den Haag 24-10-2919 Dienst
  Aanschaf Technische preventiemaatregelen 24-10-2019 Levering
  Reseller standaard software 24-10-2019 Levering
  Medisch microbiologische laboratoriumdiensten CSG–GGD Haaglanden 25-10-2019 Dienst
  Onderhoud werktuigbouwkundige installaties sportaccomodaties 30-10-2019 Dienst
  Onderhoud elementenverhardingen - Klein onderhoud (tot 200 m2) 30-10-2019 Werk
  Integrale ontwerpopdracht Herontwikkeling Fruitweg 17 te Den Haag 31-10-2019 Dienst
  Leveren bebording 05-11-2019 Levering
  Bouwteamopdracht Herontwikkeling Fruitweg 17 te Den Haag 05-11-2019 Werk
  Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden Noorderstrand & Zuiderstrand Den Haag 07-11-2019 Werk
  Raamovereenkomst Overstortmetingen 11-11-2019 Dienst
  Applicatieservices op een Cloudplatform 18-11-2019 Dienst
  Technisch advies verduurzaming woningen en VvE's 19-11-2019 Dienst
  Nieuwbouw schoollocatie Donker Curtius te Den Haag 20-11-2019 Werk
  Inhuur Technisch Personeel Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) 25-11-2019 Dienst
  Onafhankelijke Vocht- en Schimmelexpert 29-11-2019 Dienst
  Onderhoud (zwem)water technische installaties binnensportaccommodaties OCW 28-11-2019 Dienst
  Onderhoud Elektrotechnische installaties Sportaccommodaties OCW 28-11-2019 Dienst

  Marktconsultatie

  Een marktconsultatie is een oproep aan ondernemers om hun visie te geven op een specifiek inkoopvraagstuk. Een marktconsultatie is de handigste manier om voordat een aanbesteding start, de mogelijkheden en verwachtingen aan de opdrachtgevers bekend te maken.

  Lopende marktconsultaties

  Marktconsultatie Sluitingsdatum Type aanbesteding
  Marktconsultatie Inmeten ondergrondse rioleringsobjecten 11-10-2019 Dienst

  Toekomstige aanbestedingen

  Nieuwe projecten

  Bekijk de lijst met verwachte aanbestedingen.

  Overzicht verwachte aanbestedingen (PDF, 207,8 kB)

  Zie ook

  Gepubliceerd: 20 maart 2018Laatste wijziging: 21 oktober 2019