Economische visie Den Haag

De economische visie Den Haag+ 2030 is de kadernota voor het Haags economisch beleid. In deze visie staat welke richting de gemeente uit wil de komende periode. Het hoofddoel van de economische visie is brede economische groei.

Om dit hoofddoel op weg naar 2030 te halen, werkt de gemeente aan 4 strategische doelen:

  1. de stad aantrekkelijker maken
  2. de economische structuur veerkrachtiger maken
  3. ondernemers groeikansen bieden
  4. voldoende huisvesting creƫren in aantrekkelijke werkmilieus.

In september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders een raadsvoorstel voor de nieuwe economische visie vastgesteld. U vindt dit raadsvoorstel in de bestuurlijke stukken: Economische visie Den Haag+ 2030 (RIS303550).

Kracht van Kwaliteit

De gemeenteraad moet nog besluiten over de nieuwe economische visie. Tot die tijd is de visie uit 2011 ('De Kracht van Kwaliteit') nog het economische beleidskader. U kunt 'De Kracht van Kwaliteit' downloaden:

De Kracht van Kwaliteit (PDF, 3,7 MB)
Quality is Key (English summary) (PDF, 860,9 kB)

Economische uitvoeringsagenda

In de economische uitvoeringsagenda 2019-2022 staan de keuzes, acties en middelen om de doelen te halen uit de economische visie. Deze uitvoeringsagenda wordt voor elke collegeperiode gemaakt. Bekijk de Economische uitvoeringsagenda 2019-2022 (RIS303548) in de bestuurlijke stukken.

Meer informatie

Een studie die de nieuwe economische visie onderbouwt, is:

Versterking economische structuur (Birch, 2019) (PDF, 1,1 MB)

Gepubliceerd: 9 december 2019Laatste wijziging: 20 januari 2020