Businessclubs en ondernemersverenigingen

Ondernemers kunnen lid worden van een businessclub of een ondernemers- of winkeliersvereniging.

Deze verenigingen bevorderen de onderlinge contacten tussen aangesloten ondernemers. Ook zijn de verenigingen een klankbord voor ondernemers. Vaak treden ze op als contact tussen hun leden en de overheid en andere instellingen.

Voor wie zijn de verenigingen?

Er zijn algemene verenigingen, maar ook gezelschappen voor specifieke branches en doelgroepen. Bijvoorbeeld voor vrouwelijke ondernemers of jonge ondernemers.

Mist er een vereniging in deze lijst of wilt u een wijziging doorgeven? Stuur dan een e-mail naar ondernemersportaal@denhaag.nl.

Informatie over winkeliersverenigingen en Bedrijven Investeringszones (BIZ) vindt u op de website van het Haags Retailpunt.

Businessclubs/koepelorganisaties

MKB Den Haag

MKB Den Haag wil het klimaat voor ondernemers in de Haagse regio verbeteren. Dit doet zij door de belangen van de ondernemers te behartigen.

Business Netwerk Haaglanden 

Business Netwerk Haaglanden maakt en onderhoudt een interactief zakenplatform voor directeuren en bestuurders in de regio Haaglanden ter bevordering van onderlinge samenwerking. Dat is hun uitgangspunt. Business Netwerk Haaglanden (BNH) maakt een interactief zakenplatform mogelijk voor bedrijven vanaf 10 medewerkers. Directeuren en bestuurders kunnen zich laten zien binnen het netwerk en in de regio.

VNO-NCW regio Den Haag

VNO-NCW regio Den Haag is de werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland. Zij zet zich in voor de gezamenlijke belangen van het bedrijfsleven in deze provincies.

  Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Den Haag

  KHN is de branchevereniging voor de horeca.

   VBM Businessclub

   De VBM Businessclub is een organisatie voor allochtone en autochtone ondernemers in Den Haag.

      Business and Friends

      Business & Friends (club) is onderdeel van het platform Business Haaglanden en is een ontmoetingsplek voor ondernemers.

      Business Breakfast Club Ronald McDonald Huis Den Haag

      De Ronald McDonald Business Breakfast Club is een maandelijkse ontbijt- en netwerkbijeenkomst voor bedrijven en instellingen in en rondom Den Haag. De opbrengst van de Business Breakfast Club gaat geheel naar Ronald McDonald Huis Den Haag en Huiskamer Delft.

        Lifestyle Business Club

        Een internationale Business Club voor ondernemers binnen de lifestyle, fashion, beauty, health en PR branche. Binnen de Lifestyle Business Club worden wekelijks verscheidene events georganiseerd over heel de wereld.

        Sociale Ondernemers Haaglanden (SOH)

        SOH is de enige businessclub voor ondernemers actief in Zorg, Welzijn en Onderwijs in de regio Haaglanden.

         Instituut voor Wijkeconomie en Ondernemerschap (IVWO)

          Jong Management kring Den Haag

          Jong Management (JM) is een zelfstandige vereniging, gelieerd aan de Vereniging VNO-NCW. JM richt zich op jonge ondernemers, directeuren en managers binnen marktgerichte organisaties.

          JCI

          JCI (Junior Chamber International) is een wereldwijd netwerk voor jonge ondernemende mensen die actief bijdragen aan de maatschappij. JCI Nederland telt ongeveer 2.000 leden, verdeeld over zo’n 100 lokale verenigingen die Kamers worden genoemd. Er zijn 2 lokale Kamers voor Haagse ondernemers.

          JCI ‘s-Gravenhage

          JCI Haaglanden

          GNO Business Netwerk

          GNO Business Netwerk is een landelijk zakenplatform voor topkader DGA's, bestuurders, managers en ondernemers. 

           Social Club Den Haag

           Social Club Den Haag zet zich in voor de belangen van sociaal ondernemers in Den Haag.

           StartMeUp

           StartMeUp is het platform waarop startende bedrijven elkaar vinden.

            Ondernemersklankbord

            Stichting Ondernemersklankbord biedt persoonlijke begeleiding bij het ondernemen.

            De Maatschappij

            De Maatschappij, de oudste landelijke netwerkvereniging, met locale departementen, dus ook in Den Haag. De koepel biedt ondernemers, mensen uit de (lokale) overheid en onderwijs/kennisinstellingen een platform om met elkaar in discussie te gaan en vervolgens hun schouders te zetten onder maatschappelijke uitdagingen.

            ZZPils

            ZZPils komt ieder kwartaal op de vrijdagmiddag bij elkaar bij Den Haag Centraal. Tijdens de gratis bijeenkomsten worden informatieve presentaties gegeven. Hierna is het mogelijk om met ondernemers te netwerken tijden de borrel.

            Vrouwennetwerken

            Haagse Vrouwenzaken

            Haagse Vrouwenzaken is een netwerk van vrouwelijke zelfstandig ondernemers in en rondom Den Haag.

             Woman’s Business Initiative International

             Het WBII biedt netwerk mogelijkheden, faciliteiten, kennis en mogelijkheden voor vrouwen in een internationale omgeving. Daarnaast is er een Business Center dat flexplekken te huur aanbiedt.

             Haags Vrouwennetwerk

             Het Haags Vrouwennetwerk biedt een inspirerende ontmoetingsplaats voor haar leden.

              Ladies First

              Ladies First is een netwerk voor vrouwen uit de regio Rotterdam, Den Haag en Amsterdam met ten minste 5 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer of manager.

              Internationale ondernemersverenigingen

               Ondernemersplatform Dutch Romanian Network

               Het ondernemersplatform Dutch Romanian Network (DRN) is opgericht door en voor ondernemers die op Roemenië gericht zijn.

               Dutch Chinese Young Entrepreneurs

               De organisatie richt zich op Chinese ondernemers, Young Professionals van Chinese afkomst en Nederlandse bedrijven gefocust op de Chinese markt. Er zijn internationale uitwisselingsprogramma's met het netwerk met Chinees-gerelateerde ondernemersverenigingen wereldwijd.

               DIAD

               DIAD streeft er naar dat etnische bewuste ondernemers binnen een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat zichzelf en hun ondernemingen kunnen ontplooien. Daarbij draait het niet alleen om streven naar winst maar ook om verantwoordelijkheid naar de maatschappij.

               MEBYF

               MEBYF is een internationale non-profit organisatie. MEBYF zet zich in om de sociale ontwikkeling van expats en Spaanstalige ondernemers te verbinden aan de Nederlandse samenleving. Ook traint en helpt MEBYF starters bij het beginnen van bedrijven, bij digitaliseren, netwerken en promoten.

               Trade Counsellors

               Medewerkers van Trade Counsellors stellen handelsdiplomaten in staat om elkaar op regelmatige en informele basis te ontmoeten, ervaringen te delen met collega-handelsdiplomaten, praktische vaardigheden te verwerven voor internationale bedrijven en hun kennis van handelskwesties uit te breiden.

               Businessclubs sportverenigingen

                 ADO Den Haag Businessclub

                 ADO Den Haag is de officiële business club van NV ADO Den Haag.

                 Business Club Klein Zwitserland

                 De Business Club Klein Zwitserland (BCKZ) is een zeer actieve businessclub van de hockeyclub met dezelfde naam. Sportief netwerken en het steunen van de club staan centraal.

                 HDM Businessclub

                 De HDM businessclub staat voor: maatschappelijk betrokken, groots in diversiteit, zakelijk actief gecombineerd met fun. De HDM businessclub biedt tevens een interessant zakelijk en sportief netwerk van (regionale) bedrijven en vormt zodoende hét zakelijk-sportieve ontmoetingspunt voor partners die onze Haagse hockeyvereniging een warm hart toedragen.

                 Businessclub De Groote Haagsche

                 De businessclub is verbonden aan de Koninklijke Haagse Cricket & Voetbalvereniging.

                 Businessclub Haagsche Rugby Club

                 De Business Club van de 'Haagsche Rugby Club' is opgericht door enthousiaste ondernemers/sponsoren.

                  Gebieden en bedrijventerreinen

                  Bedrijvenvereniging BLF

                  De Haagse bedrijvenvereniging BLF treedt op als belangenbehartiger voor bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Binckhorst, Laakhaven en Fruitweg (inclusief Marktweg).

                  Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD)

                  De belangenvereniging heeft ongeveer 170 leden. Alle bedrijven op het bedrijventerrein kunnen lid worden (binnenleden). Dit geldt ook voor bedrijven buiten het bedrijventerrein die een raakvlak hebben met het bedrijventerrein (buitenleden).

                  Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH)

                  De Belangenvereniging Schevenings Havengebied wil het imago van het havengebied en de hierin werkzame bedrijven verbeteren.

                  Bedrijvenvereniging Rijswijk (BBR)

                  De BBR, Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk, heeft tot doel een optimaal ondernemingsklimaat te bevorderen. En de vereniging komt op voor de belangen van het Rijswijkse bedrijfsleven.

                  Vereniging Beheer Forepark

                  De Vereniging Beheer Forepark is de belangenvereniging van eigenaren onroerend goed en ondernemers in het bedrijvenpark FOREPARK in Den Haag.

                  Bedrijventerreinvereniging Wateringveldsche Polder

                  De bedrijventerreinen Wateringse Veld, Zwethove en WBC zijn eind jaren 90 ontwikkeld en daarmee betrekkelijk nieuw. De vereniging organiseert collectieve acties die de leefbaarheid en saamhorigheid bevorderen en goed overleg over onderwerpen in de openbare ruimte.

                  Bedrijventerrein Uitenhagestraat

                  ZZP-netwerk Loosduinen

                  Bijeenkomsten voor startende zzp'ers én werklozen met een concreet idee die ondernemer willen worden. Doel: uitwisselen van kennis en ervaring, elkaar versterken (samenwerken), ruilen en delen.

                  Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF)

                  De BOF behartigt de belangen van de gezamenlijke binnenstadsondernemers en de gezamenlijke verenigingen van ondernemers.

                  H.V.V. Laakkwartier in de Maatschappij

                  Scheveningse Ondernemerssociëteit

                  De Ondernemers Sociëteit Scheveningen is een zakelijke club met een sociaal tintje. De club is voor ondernemers uit Scheveningen en ondernemers die door hun bedrijfsactiviteiten verbonden zijn met Scheveningen.

                   Gepubliceerd: 11 januari 2023Laatste wijziging: 5 april 2023