Businessclubs en ondernemersverenigingen

Ondernemers kunnen lid worden van een businessclub of een ondernemers- of winkeliersvereniging.

Deze verenigingen bevorderen de onderlinge contacten tussen aangesloten ondernemers. Ook zijn de verenigingen een klankbord voor ondernemers. Vaak treden ze op als contact tussen hun leden en de overheid en andere instellingen.

Voor wie zijn de verenigingen?

Er zijn algemene verenigingen, maar ook gezelschappen voor specifieke branches en doelgroepen. Bijvoorbeeld voor vrouwelijke ondernemers of jonge ondernemers.

Mist er een vereniging in deze lijst of wilt u een wijziging doorgeven? Stuur dan een e-mail naar ondernemersportaal@denhaag.nl.

Informatie over winkeliersverenigingen en Bedrijven Investeringszones (BIZ) vindt u op de website van het Haags Retailpunt.

Businessclubs/koepelorganisaties

VNO-NCW West

VNO-NCW West is de werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland. Zij zet zich in voor de gezamenlijke belangen van het bedrijfsleven in deze provincies.

MKB Den Haag

MKB Den Haag wil het klimaat voor ondernemers in de Haagse regio verbeteren. Dit doet zij door de belangen van de ondernemers te behartigen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Den Haag

KHN is de branchevereniging voor de horeca.

LinkedPerfect BusinessClub

LinkedPerfect BusinessClub is een netwerk van bedrijven die gevestigd zijn in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

VBM Businessclub

De VBM Businessclub is een organisatie voor allochtone en autochtone ondernemers in Den Haag.

   WestBusiness.nl

   Bedrijven, businessclubs en overkoepelende organisaties en overheden krijgen de ruimte om zich te presenteren op dit platform voor en door ondernemers.

   Business and Friends

   Business & Friends ( club ) is onderdeel van het platform Business Haaglanden en is een ontmoetingsplek voor ondernemers.

   Business Breakfast Club Ronald McDonald Huis Den Haag

   Het Ronald McDonald Business ontbijt is een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor bedrijven en instellingen in Den Haag en omstreken. De opbrengst van de Business Breakfast Club komt geheel ten goede aan het Huis.

    De Haagse Businessclub

    Brengt ondernemers en overheidsinstanties uit Den Haag met elkaar in contact.

    Lifestyle Business Club

    Een internationale Business Club voor ondernemers binnen de lifestyle, fashion, beauty, health en PR branche. Binnen de Lifestyle Business Club worden wekelijks verscheidene events georganiseerd over heel de wereld.

    Sociale Ondernemers Haaglanden (SOH)

    SOH is de enige businessclub voor ondernemers actief in Zorg, Welzijn en Onderwijs in de regio Haaglanden.

    sohbusinessclub.nl

     Instituut voor Wijkeconomie en Ondernemerschap (IVWO)

     Partners in Nieuw Ondernemerschap

     Het samenwerkingsverband Partners in Nieuw Ondernemerschap richt zich op het ondersteunen van startende ondernemers in Den Haag bij hun dagelijkse taken. Primair richt Partners in Nieuw Ondernemerschap zich op etnisch ondernemerschap.

     Jong Management kring Den Haag

     Jong Management (JM) is een zelfstandige vereniging, gelieerd aan de Vereniging VNO-NCW. JM richt zich op jonge ondernemers, directeuren en managers binnen marktgerichte organisaties.

     JCI

     JCI (Junior Chamber International) is een wereldwijd netwerk voor jonge ondernemende mensen die actief bijdragen aan de maatschappij. JCI Nederland telt ongeveer 2.000 leden, verdeeld over zo’n 100 lokale verenigingen die Kamers worden genoemd. Er zijn 2 lokale Kamers voor Haagse ondernemers.

     JCI ‘s-Gravenhage

     JCI Haaglanden

     GNO Business Netwerk

     GNO Business Netwerk is een landelijk zakenplatform voor topkader DGA's, bestuurders, managers en ondernemers. 

     Nieuwe Garde

     Door vernieuwende strategieën wil Nieuwe Garde impulsen creëren die een creatieve dynamiek bewerkstelligen.

     StartMeUp

     StartMeUp is het platform waarop startende bedrijven elkaar vinden.

      Ondernemersklankbord

      Stichting Ondernemersklankbord biedt persoonlijke begeleiding bij het ondernemen.

      De Maatschappij

      De Maatschappij, de oudste landelijke netwerkvereniging, met locale departementen, dus ook in Den Haag. De koepel biedt ondernemers, mensen uit de (lokale) overheid en onderwijs/kennisinstellingen een platform om met elkaar in discussie te gaan en vervolgens hun schouders te zetten onder maatschappelijke uitdagingen.

      ZZPils

      ZZPils komt ieder kwartaal op de vrijdagmiddag bij elkaar bij Den Haag Centraal. Tijdens de gratis bijeenkomsten worden informatieve presentaties gegeven. Hierna is het mogelijk om met ondernemers te netwerken tijden de borrel.

      Vrouwennetwerken

      Haagse Vrouwenzaken

      Haagse Vrouwenzaken is een netwerk van vrouwelijke zelfstandig ondernemers uit Den Haag en omstreken.

      Woman’s Business Initiative International

      Het WBII biedt netwerk mogelijkheden, faciliteiten, kennis en mogelijkheden voor vrouwen in een internationale omgeving. Daarnaast is er een Business Center dat flexplekken te huur aanbiedt.

      Haags Vrouwennetwerk

      Het Haags Vrouwennetwerk biedt een inspirerende ontmoetingsplaats voor haar leden.

      UVON Zuid-Holland

      UVON Zuid-Holland is een zakelijk netwerk van ruim 30 ondernemende vrouwen in de regio Zuid-Holland.

      Ladies First

      Ladies First is een netwerk voor vrouwen uit de regio Rotterdam, Den Haag en Amsterdam met ten minste 5 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer of manager.

      Internationale ondernemersverenigingen

      Dragons Business Club

      Dragons Business Club is de eerste landelijke businessclub voor jonge Chinese ondernemers en professionals van de 2e en 3e generatie Chinezen in Nederland.

      Ondernemersplatform Dutch Romanian Network

      Het ondernemersplatform Dutch Romanian Network (DRN) is opgericht door en voor ondernemers die op Roemenië gericht zijn.

      Dutch Chinese Young Entrepreneurs

      De organisatie richt zich op Chinese ondernemers, Young Professionals van Chinese afkomst en Nederlandse bedrijven gefocust op de Chinese markt. Met het netwerk met Chinees gerelateerde ondernemersverenigingen wereldwijd, zijn er internationale uitwisselingsprogramma's.

      DIAD

      DIAD streeft er naar dat etnische bewuste ondernemers binnen een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat zichzelf en hun ondernemingen kunnen ontplooien. Daarbij draait het niet alleen om streven naar winst maar ook om verantwoordelijkheid naar de maatschappij.

      Trade Counsellors

      Medewerkers van Trade Counsellors stellen handelsdiplomaten in staat om elkaar op regelmatige en informele basis te ontmoeten, ervaringen te delen met collega-handelsdiplomaten, praktische vaardigheden te verwerven voor internationale bedrijven en hun kennis van handelskwesties uit te breiden.

      Businessclubs sportverenigingen

        Business to Business ADO Den Haag

        Business to Business ADO Den Haag is de officiële business club van NV ADO Den Haag.

        Business Club Klein Zwitserland

        De Business Club Klein Zwitserland (BCKZ) is een zeer actieve businessclub van de gelijknamige hockeyclub, waarbij sportief netwerken en het steunen van de club centraal staan.

        Business Club HDM

        De Business Club HDM biedt een interessant zakelijk en sportief netwerk van (regionale) bedrijven en vormt zodoende hét ontmoetingspunt voor zakenmensen die de Haagse hockeyvereniging een warm hart toedragen.

        Businessclub De Groote Haagsche

        De businessclub is verbonden aan de Koninklijke Haagse Cricket & Voetbalvereniging.

        Businessclub Haagsche Rugby Club

        De Business Club van de 'Haagsche Rugby Club' is opgericht door enthousiaste ondernemers/sponsoren.

        Businessclub Duindigt

        info@businessclubduindigt.nl

        Businessclub Escamp

        In 2012 is Businessclub Escamp (BCE) opgericht samen met het stadsdeel Escamp. De businessclub is opgericht om bedrijven, instellingen, winkeliersverenigingen en bewonersorganisaties bij elkaar te brengen en om zo de wijkeconomie te stimuleren.

        Gebieden en bedrijventerreinen

        Bedrijvenvereniging BLF

        De Haagse bedrijvenvereniging BLF treedt op als belangenbehartiger voor bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Binckhorst, Laakhaven en Fruitweg (inclusief Marktweg).

        Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD)

        De belangenvereniging heeft ongeveer 170 leden. Tot het lidmaatschap worden toegelaten alle bedrijven die op het bedrijventerrein gevestigd zijn (binnenleden) en bedrijven buiten het bedrijventerrein die een raakvlak hebben met het bedrijventerrein (buitenleden).

        Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH)

        De Belangenvereniging Schevenings Havengebied wil het imago van het havengebied en de hierin werkzame bedrijven verbeteren.

        Bedrijvenvereniging Rijswijk (BBR)

        De BBR, Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk, heeft tot doel een optimaal ondernemingsklimaat te bevorderen en de belangen te behartigen van het Rijswijkse bedrijfsleven.

        Vereniging Beheer Forepark

        De Vereniging Beheer Forepark is de belangenvereniging van eigenaren onroerend goed en ondernemers in het bedrijvenpark FOREPARK in Den Haag.

        Bedrijventerreinvereniging Wateringveldsche Polder

        De bedrijventerreinen Wateringse Veld, Zwethove en WBC zijn eind jaren 90 ontwikkeld en daarmee betrekkelijk nieuw. De vereniging organiseert collectieve acties die de leefbaarheid en saamhorigheid bevorderen en goed overleg over onderwerpen in de openbare ruimte.

        Bedrijventerrein Uitenhagestraat

        ZZP-netwerk Loosduinen

        Bijeenkomsten voor startende zzp'ers én werklozen met een concreet idee die ondernemer willen worden. Doel: uitwisselen van kennis en ervaring, elkaar versterken (samenwerken), ruilen en delen.

        Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF)

        De BOF behartigt de belangen van de gezamenlijke binnenstadsondernemers en de gezamenlijke verenigingen van ondernemers.

        H.V.V. Laakkwartier in de Maatschappij

        Scheveningse Ondernemerssociëteit

        De Ondernemers Sociëteit Scheveningen is een zakelijke club met een sociaal tintje. De club is voor ondernemers uit Scheveningen en ondernemers die door hun bedrijfsactiviteiten verbonden zijn met Scheveningen.

         Gepubliceerd: 18 juni 2018Laatste wijziging: 13 augustus 2020