Tuinreglement buurttuinen

Inwoners van Den Haag kunnen van 15 maart tot 15 november een buurttuin huren op een van de schooltuincomplexen van de gemeente. Huurt u een buurttuin, dan moet u zich aan het tuinreglement houden.

Tuinseizoen

Het seizoen begint op 15 maart en eindigt op 15 november. Het kan zijn dat het tuinseizoen later start door slechte weeromstandigheden.

Doel

In de buurttuin kunt u zelf groenten, fruit en bloemen verbouwen. Buurttuinen zijn bedoeld voor educatie en recreatie, niet voor commerciƫle doeleinden.

Toegang

Huurders hebben een code van het slot aan het hek en moeten het hek na openen weer goed afsluiten. U mag op het terrein aanwezig zijn tussen zonsopgang en zonsondergang.

Vervoersmiddelen op het terrein

Fietsen, scooters of brommers moet u op de daarvoor bestemde plaatsen stallen.

Grondbewerking en bemesting

De tuin is zo nodig gespit, bemest en gefreesd (zaaiklaar gemaakt). Zelf bemesten in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Er worden regelmatig grondmonsters genomen om de conditie van de grond te controleren, hierop past de verhuurder het bemestingsschema aan.

Bestrijdingsmiddelen

Alleen biologische bestrijdingsmiddelen zijn beperkt toegestaan. Bij overlast van ongedierte of bij plantenziekten kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Gereedschap en opslag

Er is gereedschap beschikbaar. U moet dit na gebruik schoon terugzetten. Laat geen gereedschap achter op de tuin. Eigen gereedschap en andere zaken moet u na bezoek aan de tuin mee naar huis nemen. 

Tuininrichting

U mag alleen tuinieren in het gehuurde tuinvak. Alle beplanting en overige zaken buiten het tuinvak en op de paden mag de verhuurder zonder bericht verwijderen.

  • U mag het tuinvak afzetten met een hekje niet hoger dan 80 centimeter.
  • Netten die u gebruikt voor het afdekken van gewassen mogen niet hoger zijn dan 80 centimeter.
  • U mag bonenstokken plaatsen die hoger zijn dan 80 centimeter.
  • U mag een mobiel kasje neerzetten van maximaal 80 centimeter hoogte. Het kastje mag van plexiglas of plastic zijn, maar niet van glas.

Alle andere bouwwerken zijn niet toegestaan. Gebruikte materialen moet u aan het eind van het seizoen mee naar huis nemen.

Onderhoud

U moet de tuin goed onderhouden: het percentage onkruid in uw tuin mag niet meer dan 30% zijn. Dit wordt beoordeeld door uw contactpersoon. Als de tuin ernstig vervuild is, krijgt u eenmaal een waarschuwing. Mocht binnen de aangegeven tijd de vervuiling niet zijn verwijderd, dan wordt de tuin afgeruimd en krijgt deze een andere bestemming.

Groenafval

U mag de composthoop alleen gebruiken voor groenafval. Laat het groenafval niet achter op de paden rondom uw tuin. Al het andere afval moet in de restafvalbak.

Water geven

Op tuinen waar een sloot is, mag u alleen slootwater gebruiken om de planten water te geven. Op overige tuinen zijn kranen aanwezig en kunt u met gieters water geven. Wees zuinig met drinkwater! Het aankoppelen van tuinslangen is niet toegestaan.

Ongewenste gewassen

U mag geen aardperen en aardappelen verbouwen in de buurttuin.

Kinderen

Kinderen zijn welkom, maar mogen alleen op de tuin aanwezig zijn onder begeleiding van volwassenen. De tuin is geen speeltuin! Klimmen in bomen is niet toegestaan.

(Huis)dieren

U mag geen dieren meenemen naar de tuin.

Oplevering

U moet de tuin per 15 november leeg en schoon opleveren. Al het materiaal moet u mee naar huis nemen.

Aansprakelijkheid

De gemeente is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of diefstal van eigendommen van de huurder. Bij diefstal en/of beschadiging kunt u als huurder aangifte doen bij de politie. U bent altijd aansprakelijk voor de gehuurde tuin.

Overige

De huurder moet zelf in de tuin tuinieren. U mag tuinen niet doorverhuren, overdragen of onderling ruilen zonder toestemming van de verhuurder. Steeketiketten die de verhuurder heeft geplaatst, mag u niet verplaatsen of verwijderen.

  • Open vuur en barbecues zijn niet toegestaan.
  • U mag bestaande beplanting en tuininrichting niet vernielen.
  • Toiletten en wasbakken moet u schoon achterlaten.
  • Wildplassen is niet toegestaan.

Als de huurder zich niet aan de regels van dit reglement houdt, kan de verhuurder de overeenkomst beƫindigen of een eventuele inschrijving voor een volgend tuinseizoen niet in behandeling nemen.

Over alle zaken die niet in dit reglement staan, beslist de verhuurder.

Gepubliceerd: 15 november 2016Laatste wijziging: 24 november 2020