Bomenbeleid

Bomen maken Den Haag mooi, gezond en prettig om in te wonen. In de toekomst worden bomen in de stad steeds belangrijker. Want de openbare ruimte wordt schaarser, er komen steeds meer mensen bij en het klimaat verandert. Het doel is daarom om tot 2030 het bladerdak van alle bomen te vergroten met 5%. Het nieuwe beleidsplan is er ook om bomen nog beter te beschermen en te beheren.

Het beleidsplan is op 15 april 2021 aangenomen door gemeenteraad: Nota stadsbomen.

Wat gaat de gemeente doen?

 • Meer bomen planten
 • De gemeente deelt ook bomen uit aan bewoners en scholen
 • Bomen krijgen een goede groeiplaats met voeding en ruimte voor de wortels
 • Er worden meer verschillende boomsoorten naast elkaar geplant zodat bomen elkaar bij ziektes niet snel infecteren
 • De bomenrijen langs lanen en wegen worden beter op elkaar aangesloten. Zo ontstaat er een aaneengesloten netwerk van bomen.

Uitdelen bomen

De gemeente deelt 1.000 gratis bomen uit aan inwoners van Den Haag. Dit is onderdeel van het bomenbeleid. Deze bomen plant u in uw eigen voor- of achtertuin, volkstuin, buurttuin of gedeelde binnentuin. U kunt kiezen uit verschillende bomen voor een kleine, middelgrote of grote tuin. De actie ‘Bomen voor Den Haag’ start op donderdag 24 juni 2021 om 17.00 uur. De bomen worden in het najaar van 2021 bij u thuis bezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Duurzaam Den Haag .

Boom op de Koekamp
Boom op de Koekamp

  Aantal stadsbomen in Den Haag

  Op dit moment staan er 121.000 stadsbomen in Den Haag. Deze bomen staan vooral langs straten, wegen en kades of in plantsoenen en parken. Soms moeten de bomen weg. Bijvoorbeeld omdat ze onveilig of ziek zijn of dood zijn gegaan. Als de gemeente een boom weghaalt, dan komt er altijd een nieuwe boom voor terug. Naast deze stadsbomen zijn er duizenden andere bomen in Den Haag. Lees meer over de typen bomen in Den Haag.

  Onderzoek en samenwerking

  De gemeente vindt het belangrijk om haar kennis over bomen op peil te houden. Maar ook over de onderwerpen die ermee te maken hebben, zoals boomziekten en -plagen en klimaatverandering. Daarom werkt Den Haag samen met andere steden, universiteiten en hogescholen en bedrijven.

  Kennis bundelen

  Den Haag is lid van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB). Hierin zitten de 32 grote gemeenten, de universiteit van Wageningen, de hogeschool van Hall Larenstein en verschillende boomdeskundigen. De ISB doet onderzoek naar bijvoorbeeld ziekten en plagen, zoals de essentaksterfte of de kastanjebloedingsziekte. Ook stelde de ISB richtlijnen op hoe steden om kunnen gaan met oude populieren. Daarnaast is het ISB betrokken bij het OOGstfonds. Dit fonds bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, kwekers, aannemers en universiteiten. Samen doen zij onderzoek naar ziekten en plagen, naar klimaatverandering en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn.

  Waarde van bomen in kaart brengen

  De gemeente doet mee aan verschillende projecten om de waarde van een boom voor de stad te berekenen. Dat gebeurt samen met nog 4 grote steden, stichting Stadswerk en de VHG (branchevereniging voor onder anderen hoveniers en boomspecialisten). Een paar voorbeelden zijn:

  • i-Tree, een Amerikaans softwareprogramma dat de opbrengsten van een boom omrekent in geld. Een boom helpt bijvoorbeeld water af te voeren, biedt schaduw en is goed voor de gezondheid. De komende jaren wordt dit programma verder uitgewerkt voor Nederland.
  • TEEB-stad, een systeem dat kijkt naar de waarde van groen voor de hele stad. Hiermee kan de gemeente beter onderbouwen waarom groen belangrijk is bij het maken van plannen voor de stad.
  Bomen langs de Hofvijver

  Gepubliceerd: 25 februari 2021Laatste wijziging: 14 april 2022