Vervangen onveilige populieren

De gemeente vervangt in 2019 en 2020 ruim 2.200 populieren. Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen in slechte staat zijn. Dit is een gevaar voor veel Hagenaars die dagelijks onder de bomen door lopen of fietsen.

Populieren hebben heel zacht hout en groeien snel. Ze worden slap en kwetsbaar als ze ouder worden. Hierdoor breken er gemakkelijk grote takken af, zelfs op een bijna windstille dag. Dit heeft al een paar keer tot ernstige ongelukken geleid. Daarom moet de gemeente deze onveilige bomen vervangen. Bekijk de locaties van populieren die vervangen worden. In de video vertelt boomexpert Gerrit-Jan van Prooijen meer over het gevaar van de onveilige populieren.

Bekijk de video Onveilige populieren in Den Haag

  Fietsers op de Conradkade
  Fietsers op de Conradkade

  Aanpak bij locaties met meer dan 50 populieren

  Staan er meer dan 50 onveilige populieren in een straat? Dan gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. De aanpak van zoveel bomen heeft namelijk veel invloed op de leefomgeving. De bewoners rondom deze locaties kunnen de gemeente adviseren over de aanpak van deze bomen: populieren vervangen of flink terugsnoeien. Deze manier van snoeien wordt kandelaberen genoemd omdat de boom uiteindelijk de vorm van een kandelaar krijgt.

  Bewoners in deze straten ontvangen in 2019 een uitnodiging voor een bewonersavond:

  • Lozerlaan en omgeving Meer en Bos
  • Sportvelden aan de Houtrustlaan
  • Sportvelden Groen-Assenkruis (gebied tussen Meppelweg, Erasmusweg, Lozerlaan en Loevesteinlaan)
  • Brasserskade
  • Meppelweg
  Takbreuk aan de Van Boetzelaerlaan
  Takbreuk aan de Van Boetzelaerlaan

  Aanpak bij locaties met minder dan 50 populieren

  Staan er minder dan 50 onveilige populieren in een straat? Dan vervangt de gemeente de bomen. Bewoners kunnen kiezen welke boomsoorten zij hiervoor terug willen.

  In 2019 start de gemeente met de aanvragen van de kapvergunningen voor deze locaties. Zodra de kapvergunning is verleend, krijgen bewoners een brief. In deze brief staat hoe bewoners kunnen aangeven welke boomsoorten zij in hun straat willen.

  Takbreuk populier bij Sportpark HALO
  Takbreuk populier bij Sportpark HALO

  Vervangen of snoeien

  In 2018 overlegde de gemeente met bewoners van een aantal locaties waar gevaarlijke populieren staan. Op een locatie waar veel populieren staan is gekozen om een deel van de bomen te laten staan en flink terug te snoeien (kandelaberen) en een deel te vervangen. Bij de overige locaties worden de populieren verwijderd en komen er nieuwe. U kunt hierover lezen in een brief aan de commissie leefomgeving.

  Meer informatie

    Gepubliceerd: 21 december 2018Laatste wijziging: 1 oktober 2019