Participatie in Den Haag

Vaak kunt u meedenken en meedoen met de gemeente. Dit heet participatie.

Hoe u kunt meedoen

Er zijn veel manieren om mee te denken en te doen met de gemeente. Een aantal voorbeelden zijn:

  • U kunt meedenken wat de komende vier jaar belangrijk is voor uw wijk. Dit komt te staan in de wijkagenda. Op de pagina over de wijkagenda vindt u meer informatie.
  • Er is soms een speciaal geldbedrag voor uw wijk waarvoor u een goed idee kunt indienen. Dit heet het wijkbudget. Benoordenhout is een van de wijken waar het wijkbudget is verdeeld. Benieuwd wie de winnaars waren? Bekijk de prijsuitreiking Benoordenhout Begroot op het gemeentelijk YouTube-kanaal.
  • U maakt afspraken om samen te werken met de gemeente. In Moerwijk zijn daarover afspraken gemaakt. Lees hier over de afspraken in Moerwijk.

Zelf aan de slag

U kunt ook zelf aan de slag gaan zonder de gemeente. Bijvoorbeeld door een buurtmoestuin te openen. Dit heet een bewonersinitiatief. Wilt u zelf aan de slag met een bewonersinitiatief? De gemeente kan u op verschillende manieren:

  • Heeft u een idee voor een eigen plan? U kunt dan misschien subsidie aanvragen als u wilt. Kijk hiervoor op de pagina Activiteitensubsidie.
  • Heeft u een idee om de wijk duurzamer te maken? Kijk dan op de website van Duurzaam Den Haag.
  • U kunt ook een plan melden op de website MAEX Den Haag, de website voor alle Haagse bewonersinitiatieven. Of kijken op MAEX Impuls voor hoe u hulp kunt krijgen.
  • Medewerkers van de gemeente helpen u graag met uw initiatief. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw stadsdeelkantoor.

Voor hulp bij subsidieaanvragen, vrijwilligers vinden of een initiatief starten, neem contact op met PEP Den Haag.

Verbetering van participatie

Een van de doelen in het coalitieakkoord Aan de slag! is om nog beter met bewoners, ondernemers en organisaties samen te werken. Sinds 2020 werkt de gemeente hieraan onder de naam Haags Samenspel. Lees hierover meer op de pagina Haags Samenspel.

Bij goede participatie horen duidelijke afspraken. Deze afspraken heeft de gemeente opgeschreven in de Inspraak- en participatieverordening. U kunt bekijken op Overheid.nl. De komende tijd wordt gewerkt aan een verbeterde versie van deze afspraken.

Bekijk ook

Gepubliceerd: 24 juni 2022Laatste wijziging: 16 juni 2023