Participatie in Den Haag

Den Haag is een stad waarin we samen leven, samen kiezen en samen doen.
De gemeente vindt het belangrijk te weten welke idee├źn bewoners, ondernemers en partners in de wijk hebben over ontwikkelingen in de stad. De gemeente nodigt u daarom uit mee te denken om Den Haag leefbaar, schoon, duurzaam en veilig te kunnen houden.

De mate waarop de gemeente invloed kan geven op gemeentelijke plannen verschilt per onderwerp. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt en die afspraken zijn vastgelegd in de 'Inspraak- en participatieverordening Den Haag 2012'.

Sinds het maken van deze afspraken heeft de gemeente op een aantal manieren succesvol met bewoners en ondernemers samengewerkt in grote gemeentelijke projecten en beleidsplannen. Bijvoorbeeld bij de pleinenaanpak waarbij met bewoners pleinen worden heringericht en bij het schrijven van het nieuwe strandbeleid. Meedenken met de gemeente kan ook over wat er speelt in uw eigen wijk of buurt.

Participatie in stadsdelen en wijken

Naast de gewoonlijke inspraakavonden en andere bijeenkomsten maakt de gemeente ook steeds meer gebruik van de mogelijkheden van het internet. Zo probeert de gemeente op meer manieren inwoners  te betrekken bij gemeentelijke plannen of het verbeteren van de dienstverlening. De komende tijd wordt dit nog verder ontwikkeld. Daarbij gaat de gemeente ook steeds vaker de mening vragen van de bewoners en ondernemers.

Participatie met bewonersinitiatieven

Vanuit de stad worden ook veel eigen initiatieven ondernomen in de wijken. Er zijn bijvoorbeeld teams van vrijwilligers die helpen hun wijk veilig en leefbaar te houden. Hier leest u meer over op de pagina Bewonersinitiatieven veiligheid. Wilt u zelf aan de slag met een bewonersinitiatief? Dan kan dat bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Als u een idee heeft voor een eigen initiatief, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen op de pagina Activiteitensubsidie.
  • Heeft u een idee voor een wijkinitiatief op het gebied van duurzaamheid? Kijk dan op de website van Duurzaam Den Haag.
  • U kunt ook een initiatief om uw buurt groener, gezelliger, duurzamer of socialer te maken melden op de website MAEX Den Haag, de website voor alle Haagse initiatieven.

Spelregels participatie

Zie ook: Denk mee

Gepubliceerd: 3 februari 2017Laatste wijziging: 8 september 2021