Wat is een raadsenquête?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente: de gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert de uitvoering ervan door het college van Burgemeester en Wethouders. Het belangrijkste instrument dat de gemeenteraad kan inzetten bij het uitoefenen van die controlerende taak is de raadsenquête.

Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid van de gemeenteraad hiermee instemt. Voor het uitvoeren van de raadsenquête stelt de raad een onderzoekscommissie in: de enquêtecommissie. Deze commissie bestaat uitsluitend uit leden van de gemeenteraad. De enquêtecommissie doet onderzoek naar het functioneren van het gemeentebestuur over een bepaald onderwerp.

De enquêtecommissie heeft bij wet verleende bevoegdheden en machtsmiddelen zoals de verplichting documenten te verstrekken of voor getuigen om mee te werken aan verhoren (artikel 155 Gemeentewet). De verhoren zijn in een openbare zitting, maar er kunnen ook vertrouwelijke interviews en besloten verhoren worden afgenomen. Daarnaast kan de onderzoekscommissie besluiten getuigen onder ede te horen. De commissie wordt ondersteund door een extern onderzoeksbureau.

Zie ook: Artikel 155a t/m f Gemeentewet

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070