Stad in de raad: inspreken tijdens vergaderingen

Iedereen kan tijdens een vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie zijn mening geven over onderwerpen waarover gesproken wordt. We noemen dit Stad in de raad.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de stad. Door te spreken tijdens commissie- of raadsvergaderingen, laat u raadsleden weten hoe u denkt over zaken die spelen in de stad. Dat is voor raadsleden van groot belang als zij beslissingen moeten nemen. Zij kunnen uw mening meenemen bij de besluitvorming.

Wanneer kunt u inspreken?

U kunt spreken over onderwerpen die op de vergaderagenda staan. Op het Begin externe link: vergaderschema(Externe link), einde externe link. kunt u zien wanneer de vergaderingen plaatsvinden en welke onderwerpen behandeld worden. In een raadsvergadering kunt u inspreken bij aanvang van de vergadering tijdens ‘Stad in de raad’. In een commissievergadering kunt u vóór elk agendapunt inspreken.

Spelregels

Voor het spreken tijdens commissie- of raadsvergaderingen geldt een aantal spelregels:

  1. In een gemeenteraadsvergadering kunt u alleen bij aanvang van de vergadering maximaal 3 minuten inspreken. Ondersteuning met beelden is hierbij niet toegestaan.
  2. Als inspreker bent u te gast in de gemeenteraad, en wordt van u verwacht dat u zich aan de gedragsregels van de gemeenteraad houdt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u raadsleden of collegeleden niet bij hun voornaam mag aanspreken. Ook is het niet toegestaan namen van ambtenaren te noemen. Daarnaast mag u niemand beledigen of onbetamelijke dingen zeggen en wordt er ‘via de voorzitter’ gesproken.
  3. Voor en na het inspreken neemt u plaats op de publieke tribune. De voorzitter zal u uitnodigen om naar de inspreekmicrofoon te komen wanneer u aan de beurt bent. Het is niet toegestaan de zaal in te lopen. Wanneer u met een raadslid of fractievertegenwoordiger wilt spreken, kan dat in de foyer of wanneer zij naar u toe komen op de publieke tribune.

Openbaarheid

De gemeente maakt filmopnamen van de commissie- en raadsvergaderingen. Deze worden live uitgezonden en na afloop van de vergadering Begin externe link: online(Externe link), einde externe link. gepubliceerd. Uw inspraakbijdrage en uw naam zijn daar onderdeel van.

Aanmelden

Als u wilt inspreken moet u zich uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie. Voor vergaderingen die in de ochtend gepland staan, kunt u zich tot uiterlijk 16.00 uur de werkdag voorafgaand aan de vergadering aanmelden. U kunt zich op 3 manieren aanmelden:

Digitaal

Vul hiervoor het formulier in.

Via het secretariaat

Neem contact op met het secretariaat:

Per e-mail

Stuur een e-mail naar de griffie via Begin link: griffie@denhaag.nl, einde link. . Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan alsnog even contact op met het secretariaat van de betreffende commissie of de gemeenteraad.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070