Commissie nevenfuncties

Adviescommissie tot toetsing van de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap.

Op 25 maart 2021 heeft de raad de vernieuwde gedragscode raadsleden vastgesteld. In artikel 6 van deze gedragscode is opgenomen dat een externe commissie raadsleden en fractievertegenwoordigers gevraagd en ongevraagd advies geeft over de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap. Op grond van artikel 12 van de Gemeentewet zijn raadsleden verplicht de functies die zij vervullen naast het raadslidmaatschap openbaar te maken.

Op grond van de Verordening raadscommissies Den Haag geldt deze verplichting ook voor fractievertegenwoordigers. De adviescommissie zal dan ook adviseren aan raadsleden en fractievertegenwoordigers.

De adviescommissie dient raadsleden (en fractievertegenwoordigers) gevraagd en ongevraagd openbaar van advies over de verenigbaarheid van functies. Dit doet zij aan het begin van het raadslidmaatschap, maar ook tijdens de duur van het raadslidmaatschap, als zich wijzigingen voordoen. Uitgangspunt is dat het raadslid zelf de wijzigingen meldt.

De Adviescommissie tot toetsing van de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap bestaat uit de leden:

  • Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden
  • Koen Baart
  • Hans Lingen

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door de griffie.

Begin externe link: Brief van 14 september 2022 (RIS313172)(Externe link), einde externe link. aan de Haagse gemeenteraad met de adviezen aan raadsleden van de Adviescommissie tot toetsing van de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap.

Begin externe link: Brief van 30 januari 2023 (RIS314464)(Externe link), einde externe link. aan de Haagse gemeenteraad met de adviezen aan raadsleden en fractievertegenwoordigers van de Adviescommissie tot toetsing van de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap.

Begin externe link: Brief van 5 juli 2023 (RIS316113)(Externe link), einde externe link. aan de Haagse gemeenteraad met de adviezen aan raadsleden en fractievertegenwoordigers van de Adviescommissie tot toetsing van de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap.

Begin externe link: Brief van 19 december 2023 (RIS317538)(Externe link), einde externe link. aan de Haagse gemeenteraad met de adviezen commissie nevenfuncties december 2023.

Begin externe link: Brief van 26 maart 2024 (RIS318417)(Externe link), einde externe link. aan de Haagse gemeenteraad met de adviezen commissie nevenfuncties maart 2024.

Voor vragen over of aan de commissie nevenfuncties kunt u contact opnemen met de secretaris: Sushil Goedan 06 – 50 08 86 89

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070