Vve oké test

VvE oké test

De gemeente verwerkt en beschermt wettelijk uw persoonsgegevens volgens de Verklaring inzake Gegevensbescherming.

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.
Heeft de VvE een bestuurder of administrateur?

Vergadert uw VvE minimaal 1 keer per jaar?

Is er van de laatste vergadering een verslag gemaakt?

Is de VvE bij de Kamer van Koophandel ingeschreven?

Heeft de VvE een bankrekening?

Stort ieder lid maandelijks geld op de bankrekening van de VvE?

Is er een (meerjaren)onderhoudsplan?

Heeft de VvE een collectieve opstalverzekering?

VvE gegevens
Ingevuld door