Verklaring toestemming reisdocument

Verklaring van ouder/ gezaghouder/voogd


Let op: voor het verkrijgen van een paspoort hebben minderjarigen toestemming nodig van degene(n) die het gezag over de minderjarige uitoefen(t)(en). Meestal zijn dit beide ouders. Voor het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart is de toestemming vereist voor minderjarigen tot de leeftijd van 12 jaar. Bij de ingevulde en ondertekende verklaring moet een (duidelijk leesbare kopie van een) geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs worden overlegd van degene(n) die schriftelijk toestemming geeft/geven. De handtekening moet goed leesbaar zijn, anders is deze niet te controleren en wordt de toestemming niet geaccepteerd. Kijk voor informatie over de procedure aanvragen reisdocument op www.denhaag.nl.

1. Gegevens ouder/gezaghouder/voogd

Ouder/gezaghouder/voogd 1
Soort legitimatiebewijs

Voeg toe
Ouder/gezaghouder/voogd 2
Soort legitimatiebewijs

verklaart/verklaren hierbij toestemming te geven voor aanvraag en afgifte van een:

(meerdere keuzes mogelijk)

voor de minderjarige

2. Ondertekening

3. Ruimte voor ambtelijke opmerkingen

Handtekeningen komen overeen met getoonde legitimatiebewijzen.