Verklaring toestemming reisdocument

Verklaring van ouder/ gezaghouder/voogd


Let op
Om een paspoort te kunnen krijgen, hebben minderjarigen toestemming nodig van degene(n) met ouderlijk gezag. Meestal zijn dit beide ouders.

Om een Nederlandse identiteitskaart te kunnen krijgen, hebben minderjarigen tot 12 jaar toestemming nodig van degene(n) met ouderlijk gezag.

Bij de ingevulde en ondertekende verklaring moet een duidelijk leesbare kopie van een geldig paspoort, of rijbewijs of een geldige identiteitskaart worden meegestuurd van degene(n) die schriftelijk toestemming geeft/geven.

De handtekening moet goed leesbaar zijn, anders is deze niet te controleren en wordt de toestemming niet geaccepteerd. Kijk voor informatie over de procedure aanvragen reisdocument op www.denhaag.nl.

1. Gegevens ouder/gezaghouder/voogd

Ouder/gezaghouder/voogd 1
Soort legitimatiebewijs

Voeg toe
Ouder/gezaghouder/voogd 2
Soort legitimatiebewijs

verklaart/verklaren hierbij toestemming te geven voor aanvraag en afgifte van een:

(meerdere keuzes mogelijk)

voor de minderjarige

2. Ondertekening

3. Ruimte voor ambtelijke opmerkingen

Handtekeningen komen overeen met legitimatiebewijzen.