Ontbinding van geregistreerd partnerschap melden

U kunt een partnerschap ontbinden via de rechter of met een overeenkomst bij de notaris of advocaat.

U kunt uw partnerschap op 2 manieren beëindigen

Via een gerechtelijke uitspraak:

  • Als slechts 1 van de partners het partnerschap wil ontbinden.
  • Als de partners het gezag hebben over 1 of meer (minderjarige) kinderen. Niet vereist is dat het om gezamenlijk gezag gaat.

Via een 'beëindigingsovereenkomst' bij een advocaat of notaris:

  • Als beide partners het partnerschap willen ontbinden.

Hoe werkt een ontbinding van geregistreerd partnerschap?

Bij een uitspraak van de rechter:

  1. U gaat naar een advocaat of procureur.
  2. Is de uitspraak onherroepelijk? Dan moet u of uw advocaat de uitspraak binnen 6 maanden aan de gemeente aanbieden om in te schrijven.
Let op!
Na deze periode kunt u de beschikking niet meer inschrijven en vervalt deze.

Bij een beëindigingsovereenkomst:

  1. U laat bij een advocaat of notaris een beëindigingsovereenkomst opstellen.
  2. De advocaat of notaris stelt een verklaring op (zoals beschreven in artikel 80c 1e lid, onder c van BW) dat er een beëindigingsovereenkomst is gesloten.
  3. U of uw advocaat of notaris moet de verklaring (genoemd bij punt 2) aan de gemeente aanbieden om in te schrijven. Dit moet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst gebeuren. Na deze periode kunt u de verklaring niet meer inschrijven en vervalt deze.

Uw partnerschap is definitief beëindigd als:

  • de rechterlijke beschikking in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Dit kan pas nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden
  • de beëindigingsovereenkomst in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven door de gemeente

Melden bij gemeente Den Haag

Is het geregistreerd partnerschap gesloten in de gemeente Den Haag? Of is het geregistreerd partnerschap gesloten buiten Nederland? Dan moet u de stukken van de ontbinding sturen naar:

Dienst Publiekszaken, Unit Registratie
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Heeft het geregistreerd partnerschap in een andere Nederlandse gemeente plaatsgevonden, dan moeten de stukken daar naartoe worden gestuurd.

Kosten

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Houdt u wel rekening met kosten voor een advocaat of notaris.

Hoelang duurt het?

Is de verklaring aan de gemeente aangeboden? Dan wordt deze binnen 1 week ingeschreven.