Initiatieven voor leefbaarheid en bewonersparticipatie

Heeft u een idee waarmee u de leefbaarheid in uw stadsdeel kunt verbeteren? Of het welzijn in uw wijk? Past uw idee binnen het stadsdeelplan? Dan kan het stadsdeel u helpen.

Er zijn verschillende manieren waarop het stadsdeel kan helpen met uw idee.

  1. Neem eerst contact op met het stadsdeel om uw idee te bespreken. Stuur hiervoor een e-mail naar uw stadsdeel. Een medewerker van het stadsdeel neemt dan contact met u op.
  2. Voor hulp bij het starten van een initiatief, neem contact op met Begin externe link: PEP Den Haag(Externe link), einde externe link..
  3. Mogelijk hebben buurtbewoners al initiatieven in uw wijk ontwikkeld, en kunnen zij ervaringen met u delen. Kijk hiervoor op ‘Haagse kracht in uw wijk’.
  4. De 8 Haagse stadsdelen hebben allemaal een Begin link: stadsdeelplan, einde link. . In dat plan staan ambities van het stadsdeel op het gebied van onder andere leefbaarheid en welzijn.
    De leefbaarheid geeft aan hoe prettig de stad is om te wonen en te werken. Denk daarbij aan de hoeveelheid groen in de stad, het onderhoud van de openbare ruimte of de hoeveelheid speelvoorzieningen.
    En welzijn laat zien hoe goed mensen in staat zijn om op een prettige manier een rol te spelen in de samenleving. Heeft u een idee dat kan bijdragen aan het verbeteren van leefbaarheid en welzijn in Den Haag? Stel dan een ‘plan van aanpak’ op met een begroting waaraan u het geld wilt uitgeven.

Model Plan van aanpak en begroting

(PDF, 220,9 KB)

Het stadsdeel kan uw idee mogelijk financieel ondersteunen met een Begin link: activiteitensubsidie, einde link. . Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Contact

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070