Geldig Nederlands identiteitsdocument voor kiezers buiten Nederland

Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En wilt u stemmen bij de verkiezing van het Europees Parlement of de Tweede Kamer? Dan moet u een kopie van een geldig identiteitsdocument meesturen met uw stem. U heeft dit document ook nodig als u iemand machtigt namens u te stemmen. Of als u zelf in Nederland gaat stemmen met een kiezerspas.

Geldige identiteitsdocumenten

Een Nederlands identiteitsbewijs kan zijn:

  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige identiteitskaart van Aruba, Curaçao of Sint Maarten waarop de Nederlandse nationaliteit staat vermeld
  • een geldige identiteitskaart van Bonaire, Saba of Sint Eustatius
  • een noodpaspoort
  • een laissez-passer voor zover daaruit het bezit van de Nederlandse nationaliteit blijkt.

U mag ook 1 van bovengenoemde documenten bijvoegen als ze maximaal 1 jaar zijn verlopen (geldig op 1 februari 2020). Dat geldt niet voor het noodpaspoort en laissez-passer. U kunt een verlopen identiteitsdocument alleen meesturen samen met een Verklaring van Nederlanderschap, die niet meer dan 1 jaar vóór 17 maart 2021 is verstrekt. Via de website nederlandwereldwijd.nl kunt u een Verklaring van Nederlanderschap aanvragen. U mag op de kopie vermelden dat het een kopie is die voor deze verkiezing bedoeld is.

U mag op de kopie uw BSN-nummer, paspoortnummer en pasfoto verbergen en er ‘KOPIE’ op zetten. Let erop dat wel uw achternaam, handtekening, geboortedatum en geldigheidsdatum leesbaar zijn.

Het duurt gemiddeld 3 weken om uw aanvraag te verwerken. Vermeld bij de aanvraag dat u de verklaring nodig heeft om te stemmen. Dan krijgt deze voorrang.
Op de website van Rijksoverheid leest u hoe u fraude kunt voorkomen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Of gebruik een app om een veilige kopie te maken.
Wilt u een nieuw identiteitsdocument aanvragen? Door corona kan het langer duren om een afspraak te maken bij een ambassade of consulaat. Heeft u nog geen geldig identiteitsdocument? Zorg dan dat u op tijd een afspraak maakt.

Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u een 2e of volgende nationaliteit aannemen? Of heeft u al meer nationaliteiten dan alleen de Nederlandse? In deze gevallen kunt u de Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Zie ook Kiezers buiten Nederland

Gepubliceerd: 20 december 2018Laatste wijziging: 31 maart 2021