Geldig Nederlands identiteitsdocument voor kiezers buiten Nederland

Wilt u zich registreren of heeft u zich al geregistreerd en wilt u stemmen bij toekomstige verkiezingen? Dan moet u een kopie van een geldig identiteitsdocument meesturen met uw stem. U heeft dit document ook nodig als u iemand machtigt namens u te stemmen. Of als u zelf in Nederland gaat stemmen met een kiezerspas.

Geldige identiteitsdocumenten

Een Nederlands identiteitsbewijs kan zijn:

  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige identiteitskaart van Aruba, Curaçao of Sint Maarten waarop de Nederlandse nationaliteit staat vermeld
  • een geldige identiteitskaart van Bonaire, Saba of Sint Eustatius.

U mag op de kopie uw BSN, paspoortnummer en pasfoto verbergen en er ‘KOPIE’ op zetten. Let erop dat wel uw achternaam, handtekening, geboortedatum en geldigheidsdatum leesbaar zijn.

Belangrijke informatie: Op de website van Rijksoverheid leest u hoe u fraude kunt voorkomen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Of gebruik een app om een veilige kopie te maken.

Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u een 2e of volgende nationaliteit aannemen? Of heeft u al meer nationaliteiten dan alleen de Nederlandse? In deze gevallen kunt u de Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Zie ook Kiezers buiten Nederland

Gepubliceerd: 5 oktober 2021Laatste wijziging: 5 oktober 2021