Stad in de raad: inspreken tijdens vergaderingen

Iedereen kan tijdens een vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie zijn mening geven over onderwerpen waarover gesproken wordt. We noemen dit ‘Stad in de raad’.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de stad. Door te spreken tijdens commissie- of raadsvergaderingen, laat u raadsleden weten hoe u denkt over zaken die spelen in de stad. Dat is voor raadsleden van groot belang als zij beslissingen moeten nemen. Zij kunnen uw mening meenemen bij de besluitvorming.

Wanneer kunt u inspreken?

U kunt spreken over onderwerpen die op de vergaderagenda staan. Op het vergaderschema kunt u zien wanneer de vergaderingen plaatsvinden en welke onderwerpen behandeld worden. In een raadsvergadering kunt u inspreken van de vergadering bij aanvang van de vergadering tijdens ‘Stad in de raad’. In een commissievergadering kunt u vóór elk agendapunt inspreken.

Spelregels

Voor het spreken tijdens commissie- of raadsvergaderingen geldt een aantal spelregels:

 1. U kunt, uitsluitend in het Nederlands, spreken namens een organisatie, vereniging of uzelf;
 2. U kunt uw mening geven over een onderwerp dat op de vergaderagenda staat;
 3. U spreekt tot de voorzitter van de vergadering, niet tot raadsleden of leden van het college persoonlijk;
 4. In een commissievergadering kunt u inspreken vóór de behandeling van een agendapunt. In een commissievergadering kunt u uw inspreektekst ondersteunen met beelden. U heeft bij commissievergaderingen als inspreker maximaal 5 minuten spreektijd. Als er veel insprekers zijn, is de spreektijd korter. Als het agendapunt na de beantwoording van het college opnieuw besproken wordt, we noemen dit een tweede termijn, kunt u nogmaals kort inspreken en reageren op de betogen in de eerste termijn. Bij een tweeminutendebat kunt u maximaal 2 minuten inspreken;
 5. In een gemeenteraadsvergadering kunt u alleen bij aanvang van de vergadering maximaal 3 minuten inspreken. Ondersteuning met beelden is hierbij niet toegestaan;
 6. Het wordt op prijs gesteld als u een kopie van uw inspreektekst mailt of na het uitspreken aan de secretaris van de commissie of de griffier geeft.

  Openbaarheid

  De  gemeente maakt filmopnamen van de commissie- en raadsvergaderingen. Wij publiceren deze opnamen online. Uw inspraakbijdrage en uw naam zijn daar onderdeel van.

  Aanmelden

  Als u wilt inspreken moet u zich uiterlijk vier uur voor de vergadering aanmelden of, als de vergadering ’s ochtends begint, uiterlijk 16.00 uur de dag ervoor. U kunt zich op 3 manieren aanmelden:

  • digitaal via het webformulier:

  Naar het formulier

  Gepubliceerd: 19 maart 2014Laatste wijziging: 9 september 2021