Stad in de raad: inspreken tijdens commissie- en raadsvergaderingen

'Stad in de raad' betekent dat iedere Hagenaar tijdens een gemeenteraads- of commissievergadering iets mag zeggen. U kunt uw mening geven over een onderwerp dat op de vergaderagenda staat, met uitzondering van hamerstukken.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de stad. Door te spreken tijdens commissie- of raadsvergaderingen, laat u de raadsleden weten hoe u denkt over zaken die spelen in de stad. Dat is voor raadsleden van groot belang als zij beslissingen moeten nemen. Zij kunnen uw mening meenemen bij de besluitvorming.

Wanneer kunt u inspreken?

U kunt spreken over onderwerpen die op de vergaderagenda staan. Op het vergaderschema raad en college kunt u zien wanneer de vergaderingen plaatsvinden en welke onderwerpen er behandeld worden.

Inspreken tijdens corona

In verband met de verscherpte coronamaatregelen is het niet mogelijk om publiek toe te laten bij de raads- en commissievergaderingen. Inspreken gebeurt daarom digitaal. Indien u wilt inspreken kunt u zich uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie.

Spelregels

De Haagse gemeenteraad heet u van harte welkom om te komen inspreken. Voor het spreken tijdens commissie- of raadsvergaderingen geldt een aantal spelregels:

  1. U kunt, uitsluitend in het Nederlands, spreken namens een organisatie, vereniging of uzelf;
  2. U kunt uw mening geven over een onderwerp dat op de vergaderagenda staat;
  3. U spreekt tot de voorzitter van de vergadering, niet tot raadsleden of leden van het college persoonlijk;
  4. U heeft bij commissievergaderingen als inspreker maximaal 5 minuten spreektijd. Als er veel insprekers zijn, is de spreektijd korter. Bij een tweeminutendebat kunt u maximaal 2 minuten inspreken;
  5. In een gemeenteraadsvergadering kunt u maximaal 3 minuten inspreken, bij aanvang van de vergadering;
  6. In een commissievergadering kunt u inspreken vóór de behandeling van een agendapunt. In een commissievergadering kunt u uw inspreektekst ondersteunen met beelden. Na de eerste behandeling van het agendapunt door de commissie kunt u opnieuw – kort – inspreken;
  7. Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u dat u tijdens het spreken niets vergeet;
  8. Geef een kopie van uw inspreektekst na het uitspreken van uw tekst aan de secretaris van de commissie of de griffier van de raad.

Openbaarheid

De  gemeente maakt filmopnamen van de commissie- en raadsvergaderingen. Wij publiceren deze opnamen online. Uw inspraakbijdrage en uw naam zijn daar onderdeel van.

Aanmelden

U kunt zich op 3 manieren aanmelden (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering):

  • digitaal via het webformulier:

Naar het formulier

Gepubliceerd: 19 maart 2014Laatste wijziging: 29 oktober 2020