Griffier

Personalia

Naam
Blankwaard-Rombouts

Voornaam
Lilianne

De griffier staat aan het hoofd van de griffie en is op alle vlakken eerste adviseur van de gemeenteraad.

Lilianne Blankwaard-Rombouts is de griffier van Den Haag. In deze functie ondersteunt zij de burgemeester, de raad en het presidium. Ook maakt ze raadsleden wegwijs als ze beginnen als raadslid. Belangrijk is daarnaast dat het contact en de samenwerking tussen raad en college goed verloopt. Ook dit is een taak van de griffier.

Lilianne Blankwaard

Adres & contact

Spui 70
2511 BT Den Haag
Verdieping B 03/Kamer 20
Telefoon: (070) 353 31 31
E-mail: griffie@denhaag.nl

Post voor de griffie kunt u sturen naar:

Gemeente Den Haag / Griffie
Postbus 19157
2500 CD Den Haag