In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaar dat u heeft gemaakt, dan kunt u bij de rechtbank hiertegen in beroep gaan.

De bestuursrechter van de rechtbank behandelt uw beroep.

Eerst bezwaar dan beroep

In de meeste gevallen kunt u pas bij de rechtbank in beroep gaan als u daarvóór bij de gemeente bezwaar heeft gemaakt op een besluit van de gemeente. Soms is het mogelijk om direct bij de rechtbank beroep aan te tekenen. Dit staat dan vermeld onder het besluit. Hoe u dit kunt doen, vindt u onder bezwaar. U moet binnen 6 weken nadat de beslissing op uw bezwaar is gemaakt, in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag.

Kosten

Bij het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Als u een advocaat, getuigen of deskundigen inschakelt, moet u (in beginsel) zelf de kosten daarvan betalen. Bij de uitspraak kan de rechter bepalen of de partij die ongelijk heeft gekregen, de proceskosten moet betalen aan de andere partij. Als het om een natuurlijk persoon (een burger) gaat, gebeurt dit vrijwel nooit. Alleen als de reden om in beroep te gaan duidelijk onredelijk was, moet degene die in beroep is gegaan soms de kosten van de rechtszaak betalen.

Gepubliceerd: 22 augustus 2009Laatste wijziging: 17 januari 2022