Wethouder Robert van Asten

Robert van Asten

Personalia

Naam
Van Asten

Voornaam
Robert

Robert van Asten is wethouder Mobiliteit en Cultuur.

Portefeuille

  • Mobiliteit
  • MRDH-vervoersautoriteit
  • Cultuur
  • Gemeentelijke lobbystrategie
  • Bibliotheken en Media
  • Communicatie
  • Erfgoed
  • Stadsdeel Segbroek

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D07.
2511BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 37 42/ 353 66 12
E-mail secretariaat: secretariaatVanAsten@denhaag.nl
E-mail: robert.vanasten@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's