Wethouder Robert van Asten

Robert van Asten

Personalia

Naam
Van Asten

Voornaam
Robert

Robert van Asten is wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Strategie en Europa. Daarnaast is hij loco-burgemeester.

Portefeuille

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Gebiedsontwikkeling CID
 • Binckhorst, inclusief MIRT
 • Internationale Zone
 • Kijkduin
 • Strategie
 • Regionale samenwerking
 • Europa
 • (Internationale) lobby
 • Bibliotheken
 • Resilience
 • Stadsdeel Segbroek

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D07.
2511BT Den Haag

Telefoon: (070) 752 57 47/ 353 66 12
E-mail secretariaat: secretariaatVanAsten@denhaag.nl
E-mail: robert.vanasten@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's