Wethouder Martijn Balster

Martijn Balster

Personalia

Naam
Balster

Voornaam
Martijn

Martijn Balster is wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest.

Portefeuille

  • Wonen
  • Nationaal Programma Zuidwest
  • Stedelijke ontwikkeling Escamp en Segbroek
  • Grondbedrijf
  • Welzijn
  • Arbeidsmigranten
  • Huisvesting Statushouders en Zorgdoelgroepen
  • Stadsdeel Escamp

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 79 33/353 28 45
E-mail secretariaat: secretariaatbalster@denhaag.nl
E-mail: martijn.balster@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's