Wethouder Martijn Balster

Martijn Balster

Personalia

Naam
Balster

Voornaam
Martijn

Martijn Balster is wethouder Wonen, Wijken en Welzijn en 5e locoburgemeester.

Portefeuille

  • Woonbeleid bestaande stad
  • Woonruimteverdeling
  • Pandbrigade
  • Grondbedrijf
  • Gebiedsontwikkeling Zuid-West
  • Ruimtelijke ontwikkeling stadsdelen Escamp en Loosduinen
  • Welzijn
  • Wijken en Stadsdelen
  • Participatie
  • Stadsdeel Escamp

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 79 33/353 28 45
E-mail secretariaat: secretariaatbalster@denhaag.nl
E-mail: martijn.balster@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's