Wethouder Martijn Balster

Martijn Balster

Personalia

Naam
Balster

Voornaam
Martijn

Martijn Balster is wethouder Volkshuisvesting, Wijken, Welzijn en Zuidwest.

Portefeuille

  • Volkshuisvesting (woningbouw, woonbeleid, woonruimteverdeling, erfpachtbeleid, vergunningen en handhaving bouwen en wonen, verbeteren particuliere woningen, leegstandaanpak, Haagse Pandbrigade)
  • Huisvesting Statushouders en Zorgdoelgroepen
  • Grondbedrijf
  • Nationaal Programma Zuidwest
  • Stedelijke ontwikkeling Escamp en Segbroek
  • Welzijn (samenlevingsopbouw, wijkwelzijn, maatschappelijk werk, maatschappelijke dienstverlening, ouderenwerk, buurthuizen)
  • Co√∂rdinerend wethouder Arbeidsmigranten
  • Stadsdeel Escamp
  • Stadsdelen en wijken (wijkaanpak en co√∂rdinatie prioritaire gebieden),
  • Participatie

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 28 45
E-mail secretariaat: secretariaatbalster@denhaag.nl
E-mail: martijn.balster@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's