Besluiten en bestuurlijke stukken college burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag om 9.00 uur. Na elke vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. Daarin kunt u lezen wat het college tijdens een vergadering heeft besloten.

Deze besluitenlijst en de bijbehorende bestuurlijke stukken - voor zover openbaar - kunt u terugvinden in het Raadsinformatiesysteem (RIS).

Houd u er rekening mee dat een besluitenlijst niet direct de volgende dag beschikbaar is. Dit geldt ook voor de bestuurlijke stukken. Er kan op een later moment nog een aanvulling zijn op de lijst van documenten.

Zoeken in het RIS

Bent u op zoek naar een besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders?

  • Ga naar het Raadsinformatiesysteem
  • Klik in de kalender op een vergaderdag van het college (elke dinsdag)
  • Kies onder het kopje Agenda, voor Documenten bij deze vergadering
  • Klik met de linkermuisknop op het (rechter)pijltje.

Er verschijnt een lijst met bestuurlijke stukken die bij de vergadering besproken zijn. Onderaan deze opsomming vindt u de besluitenlijst van het college.

Gepubliceerd: 7 maart 2017Laatste wijziging: 5 juni 2023