Wat is een duurzaam gemeenschappelijk huishouden?

Duurzaam samenwonen houdt in dat u met een andere persoon blijvend een gezamenlijke huishouding voert. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u samen met een ander uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en financieel voor elkaar zorgt.

Er is sprake van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden als:

  • een gezin van twee of meer personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. Dit is dan één duurzaam gemeenschappelijk huishouden;
  • een groep van twee of meer personen een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert of wil voeren. Hieronder wordt ook een woongroep verstaan.
  • Een alleenstaande is vanzelfsprekend één ‘huishouden’.

Naast bovenstaande omschrijving van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden is nog een aantal punten van belang:

  1. De bewoners zijn van plan om langdurig samen te blijven wonen (duurzaamheid);
  2. Er is sprake van wederzijdse zorg;
  3. Het huishouden is in een periode van één jaar niet van samenstelling veranderd, tenzij de veranderingen naar algemene maatstaven binnen een duurzaam gemeenschappelijk huishouden passen;
  4. De ruimtes zijn gemeenschappelijk;
  5. Er is een gezamenlijk huurcontract, waarin de namen van alle huurders vermeld staan;
  6. Indien vereist, is er een huisvestingsvergunning aanwezig.

Deze zes punten (ook wel indicaties genoemd) spelen allemaal een rol bij de beoordeling of er sprake is van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden. Ook kunnen indicaties buiten deze lijst een rol spelen. Daarom wordt iedere situatie apart beoordeeld.

Gepubliceerd: 25 januari 2011Laatste wijziging: 28 mei 2021