Regelgeving zoeken

De gemeentelijke regelgeving is vastgesteld in verordeningen (algemeen verbindende voorschriften). Dit is de basis voor bijvoorbeeld het opleggen van belastingaanslagen of het verstrekken van subsidies.

De gemeente publiceert op overheid.nl verordeningen zoals de:

  • APV (algemene plaatselijke verordening)
  • Huisvestingsverordening
  • Verordening leges omgevingsvergunning
  • Algemene subsidieverordening

Zoeken op overheid.nl

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn per 1-1-2011 wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Met dit formulier kunt u zoeken op overheid.nl in de regelgeving van de gemeente Den Haag.

(Zoek met de datum van vandaag om alleen nu geldende regelgeving te vinden.)

Andere regelgeving

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft nadere regels vastgesteld voor het opleggen van bestuurlijke boetes van gemeentelijke belastingzaken. Dit zijn:

De directeur gemeentebelastingen heeft ook de mogelijkheid om zelf regelingen vast te stellen. Voor Belastingzaken zijn zo de regels vastgesteld over het gebruik van e-mails in uw contact met Belastingzaken. Deze kunt u hieronder downloaden.

Regeling gebruik elektronische weg op het gebied van gemeentelijke heffingen Den Haag 2021 (PDF, 78,4 kB)

Ook statuten van stichtingen die verbonden zijn aan de gemeente staan niet op overheid.nl. Bekijk de statuten van culturele stichtingen:

  • Statuten van de Johan Wagenaarstichting
  • Statuten van de Haagse Kunststichting
  • Statuten van de Jan Campertstichting