Antidiscriminatiebeleid

Iedereen die in Den Haag woont, moet mee kunnen doen in de samenleving. Hagenaars mogen daarbij niet worden gehinderd of beperkt door onrechtmatig onderscheid, ongelijke behandeling of uitsluiting. Maakt u dit mee? Meld dit. U kunt rekenen op steun van de gemeente.

Den Haag is een stad met veel verschillende inwoners. Dat is een rijkdom voor de stad. Alle Hagenaars moeten in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Daarom werkt de gemeente aan het tegengaan en voorkomen van discriminatie. 

Bijvoorbeeld wanneer iemand geen baan kan vinden omdat hij of zij wordt gediscrimineerd op basis van kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Denk hierbij aan kenmerken als:

 • afkomst
 • sekse
 • huidskleur
 • seksuele voorkeur
 • leeftijd
 • religie
 • handicap
 • chronische ziekte

Samen met partners in de stad zoals bedrijven, instellingen en bewoners, voert de gemeente een actief antidiscriminatiebeleid om uitsluiting tegen te gaan en acceptatie en inclusie te bevorderen.

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Om diversiteit en inclusie te bevorderen op de Haagse arbeidsmarkt en werkvloeren is het initiatief Den Haag Inclusief ontwikkeld. Door samenwerking en concrete acties wil dit netwerk van Haagse werkgevers uitsluiting op de arbeidsmarkt tegengaan en voorkomen. Concrete acties zijn bijvoorbeeld het maken van diversiteitsbeleid, trainen van medewerkers personeelszaken en invoeren anoniem solliciteren.

Een belangrijk onderdeel van Den Haag Inclusief is het stimuleren en inspireren van werkgevers om een 'inclusief personeelsbeleid' te voeren. Dat wil zeggen dat ze niemand op naam, leeftijd, sekse, (religieuze) achtergrond of andere gronden uitsluiten van kansen op werk.

Discriminatie melden

Ervaart u discriminatie of u bent hiervan getuige? Meld dit bij de Haagse antidiscriminatievoorziening Den Haag Meldt. 

U kunt uw melding doen:

 • via de website www.denhaagmeldt.nl
 • via telefoonnummer (070) 752 82 00
 • door langs te komen bij het meldpunt bij St. Jacobstraat 125

U wordt geholpen door een onafhankelijke klachtbehandelaar. Deze registreert uw melding en adviseert en ondersteunt u bij eventuele vervolgstappen. Behandeling van klachten is altijd vertrouwelijk en gratis.

U kunt ook direct aangifte doen bij de politie. Kijk hiervoor op www.politie.nl.

App Meld discriminatie NU

Discriminatie melden kan ook digitaal met de app Meld discriminatie NU. Deze app van de gezamenlijke antidiscriminatiebureaus geeft uw melding snel en eenvoudig door aan de Haagse antidiscriminatievoorziening: Den Haag Meldt. De app is niet alleen handig voor bewoners, maar ook voor professionals die regelmatig worden geconfronteerd met discriminatie en racisme. Zo stelt de Nationale Politie de app beschikbaar voor de diensttelefoons van alle politiemedewerkers.

De app Meld discriminatie NU is gratis beschikbaar in de App Store en Google Play. Of ga naar de website www.discriminatie.nl.

Voorlichting voor jongeren

De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren weerbaar gemaakt worden tegen discriminatie. Daarom ondersteunt Den Haag projecten en instellingen die voorlichting op scholen geven over discriminatie en emancipatie. Ook ondersteunt de gemeente bijeenkomsten en debatten voor een breder publiek om discriminatie te signaleren en bespreekbaar te maken.

Gepubliceerd: 1 januari 2017Laatste wijziging: 13 augustus 2020