Beleid tegen discriminatie

In Den Haag is geen plaats voor discriminatie. Het is een stad met veel verschillende inwoners en iedereen is evenveel waard. De gemeente is tegen elke vorm van racisme en discriminatie.

De gemeente werkt daarom samen met bedrijven, instellingen en bewoners aan het tegengaan van discriminatie. En aan het voorkomen ervan.

Ondersteuning van projecten in de stad

De gemeente wil inwoners met elkaar in gesprek laten gaan. Daarom geeft zij steun aan projecten in de stad die dit mogelijk maken. U kunt daarbij denken aan het organiseren van bijeenkomsten en dialoogsessies.

De gemeente geeft verder aandacht aan internationale dagen zoals de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Zo zorgt zij ervoor dat bewoners zich meer bewust worden van de gevaren van discriminatie.

Ook geeft de gemeente steun aan Den Haag Meldt voor het geven van voorlichting en advies.

Ondersteuning voor bewoners

Heeft u te maken met discriminatie? Neem dan contact op met Den Haag Meldt. Bij Den Haag Meldt krijgt u hulp van een klachtenbehandelaar die niet afhankelijk is van andere organisaties.

De klachtbehandelaar noteert uw melding en geeft u advies. Ook helpt de klachtbehandelaar als u nog meer wilt doen tegen discriminatie. De behandeling van uw klacht zal geheim blijven voor anderen, behalve als u daar toestemming voor geeft. De behandeling van uw klacht is gratis.

Melding doen

U kunt discriminatie melden via de website van Den Haag Meldt. Of door te bellen naar (070) 752 82 00. U kunt ook langskomen tijdens 1 van de spreekuren van Den Haag Meldt.

Daarnaast kunt u direct aangifte doen bij de politie. Kijk hiervoor op de website van de politie.

Wat is discriminatie

Bij discriminatie krijgt iemand een ongelijke behandeling op basis van (persoonlijke) kenmerken. Of de persoon wordt achtergesteld of uitgesloten. Bijvoorbeeld door kenmerken als:

  • afkomst
  • sekse
  • huidskleur
  • seksuele voorkeur
  • leeftijd
  • geloof
  • handicap
  • chronische ziekte

Meer informatie

Wilt u meer weten over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente? Stuur dan een e-mail naar integratie@denhaag.nl.

Zie ook

Gepubliceerd: 15 oktober 2021Laatste wijziging: 1 juni 2023