Beslagaanzegging

In een beslagaanzegging staat dat de belastingdeurwaarder de opdracht heeft gekregen om beslag te leggen op uw motorvoertuig, banktegoeden, loon en/of roerende of onroerende zaken.

Wanneer krijg ik een beslagaanzegging?

U kunt een beslagaanzegging krijgen als u uw gemeentebelastingen/leges ondanks een dwangbevel niet (volledig) betaald heeft. 

Betalen

U moet de gemeentebelastingen/leges direct betalen. Dat gaat het snelste via internetbankieren of via een spoedbetaling bij uw bank. Het is niet mogelijk om het openstaande bedrag contant te betalen aan de balie.

Beslag voorkomen of opheffen

Let op: In deze fase legt de belastingdeurwaarder beslag tenzij hij/zij op tijd hoort dat u de (volledige) betaling heeft gedaan. Legt de deurwaarder beslag, dan wordt dit beslag opgeheven als u kunt aantonen dat u de belastingschuld heeft betaald, inclusief alle kosten en rente.

Contact

Heeft u vragen over een beslaglegging? Neem dan direct contact op met de afdeling Invordering via telefoonnummer: (070) 353 38 20.

Zie ook: Betalen van gemeentelijke belastingen