Maatregelen verkeersveiligheid

Om te zorgen dat er niet te hard gereden wordt in de stad, neemt de gemeente maatregelen. Zoals 30 kilometerzones, verkeersdrempels en slimme snelheidsmeters. U kunt de gemeente verder helpen door verkeersonveilige situaties te melden.

Slimme snelheidsmeters

Om het verkeer veiliger te maken gebruikt de gemeente slimme snelheidsmeters (Snelheids Informatie Displays). Dat zijn meters waarop u een rood, verdrietig gezichtje ziet als u te hard rijdt. Of een groen, lachend gezichtje als u zich aan de snelheid houdt.

Nieuw is dat de meter aan de politie doorgeeft waar en wanneer het verkeer vaak te hard rijdt. De politie weet zo precies waar ze moet controleren. Te hard rijden zorgt voor veel aanrijdingen. Daarbij vallen veel gewonden en helaas ook doden. De gemeente en politie hopen niet op meer boetes, maar op meer verkeersveiligheid.

Snelheidsdisplay

Snelheidsmeters op 180 plekken

Als een snelheidsmeter lang op dezelfde plek staat, raken mensen eraan gewend. De mensen gaan dan toch weer te hard rijden. De 60 slimme snelheidsmeters, wisselen daarom steeds van plek. De gemeente heeft een lijst met 180 plekken gemaakt, waar de meters kunnen staan.

Snelheidsmeter aanvragen

Hagenaars die vinden dat verkeer in de buurt te hard rijdt, kunnen snelheidsmeters aanvragen. Dit kan met het formulier Melding Openbare Ruimte. Kies bij 'uw melding' voor onveilige verkeersituatie melden en daarna 'snelheidsdisplay'. Is de plek geschikt? Dan plaatst de gemeente daar het komende jaar een snelheidsmeter.

Bekijk de video Gemeente gaat met snelheidsdisplays politie informeren (YouTube-kanaal van de gemeente)

30 kilometerzones

De gemeente werkt aan de verkeersveiligheid van uw woonomgeving en op doorgaande wegen. Het wegennet is daarom ingedeeld in:

 • wegen waar u 50 kilometer per uur mag rijden. Dit zijn belangrijke doorgaande wegen voor de bereikbaarheid van de stad. Daar zijn de verschillende verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden. Zo hebben fietsers een eigen fietspad.
 • wegen waar u 30 kilometer per uur mag rijden. Dit zijn straten in woonwijken waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten) centraal staat. Hier liggen klinkers en verkeersdrempels. De toe- en uitgang van de wijk is meestal via een uitrit.

Op dit moment zijn 110 van de 120 wijken een 30 kilometerzone.

Gevaarlijke situaties voor fietsers

Fietsers hebben op hun route soms te maken met kleine problemen. Vaak zijn die eenvoudig en goedkoop op te lossen. Samen met de Fietsersbond pakt de gemeente de fietsonvriendelijke situatie aan. Vooral kinderen moeten van jongs af aan leren hoe ze veilig moeten fietsen. De gemeente besteedt de komende jaren extra aandacht aan onveilige situaties op belangrijke schoolroutes. Het gaat dan vooral om drukke routes naar middelbare scholen waar grote groepen scholieren gebruik van maken.

Ziet u een onveilige situatie voor fietsers? Meld deze dan via de pagina Onveilige verkeerssituaties melden.

Schoolzones

De gemeente verbetert de verkeersveiligheid rond scholen. Speciale markeringen en aanpassingen aan de oversteekplaatsen maken weggebruikers duidelijk dat ze in de buurt van een school komen waar kinderen fietsen of lopen. Op dit moment is al bij 70 % van de scholen een schoolzone ingericht. In Leidschenveen-Ypenburg is dit al bij alle scholen. Schoolzones hebben positieve invloed op de verkeersveiligheid bij scholen (lees meer in de Beleidsevaluatie schoolzone RIS307841). Daarom gaat de gemeente door met het inrichten van schoolzones. De scholen die nu nog geen schoolzone hebben, krijgen in de komende 2 jaar een schoolzone of andere maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Zebrapaden

Zebrapaden zijn er om voetgangers veilig te laten oversteken. Voetgangers hebben op een zebrapad altijd voorrang op al het andere verkeer. De voetganger moet wel altijd zelf bepalen of het veilig genoeg is om over te steken. Vindt u dat er op een bepaalde plek een zebrapad moet komen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Een zebrapad is niet mogelijk in de volgende situaties:

 • vlak achter een bocht waarbij slecht zicht is op het zebrapad
 • binnen 75 meter van een andere zebra
 • op een weg met tramrails in de rijbaan zonder vluchtheuvels
 • op een weg met meerdere rijstroken per richting, zonder verkeerslichten
 • op een weg waar men 70 kilometer per uur mag, zonder verkeerslichten
 • in een zone waar men 30 kilometer per uur mag

Als er een plek is waar volgens u een zebrapad moet komen dan kunt u dat doorgeven via een melding openbare ruimte (MOR).

Lees meer over het beleid van de gemeente rondom zebrapaden in de nota Zebra (RIS119589) .

Verkeersspiegel, flitspaal

Verkeersspiegel

De gemeente is voorzichtig met het plaatsen van verkeersspiegels omdat ze geen positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid:

 • Rij-snelheden en afstanden zijn via een spiegel moeilijk in te schatten.
 • Via een spiegel ziet de weggebruiker alleen verkeer vanuit 1 richting. Terwijl de aandacht van de weggebruiker uitgaat naar de spiegel wordt ander verkeer (vaak fietsers) vanuit de andere richting vaak over het hoofd gezien.
 • Spiegels zijn bij slecht weer of vorst niet goed te gebruiken.
 • Spiegels zijn kwetsbaar voor vandalisme.

De gemeente kan zelf geen flitspalen plaatsen. Dat doet het Openbaar Ministerie (OM). Het OM plaatst alleen een flitspaal als:

 • er duidelijk te hard gereden wordt
 • weggebruikers vaak door rood rijden
 • als er door gedrag zoals hierboven meer ongevallen zijn ontstaan

  Onveilige situatie melden

  Houdt u als weggebruiker aan de geldende maximumsnelheid. Maak melding van een verkeersonveilige situatie via het formulier Melding onveilige verkeerssituatie

   Zie ook

   Gepubliceerd: 4 september 2023Laatste wijziging: 4 september 2023