Vermelding geslacht wijzigen (transgenders geboren in het buitenland)

Wilt u het geslacht wijzigen dat in uw geboorteakte staat (transgender)? Als u in het buitenland geboren bent, kunt u het verzoek voor deze wijziging doen in de gemeente Den Haag. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland en heeft een rechtsgeldig verblijfsdocument.
 • Uw geboorteakte is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag of u heeft een volgens de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte en afgegeven buitenlandse geboorteakte. Dit mag geen Nederlandse ambassade of consulaat zijn.
 • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Kijk op Begin externe link: nederlandwereldwijd.nl(Externe link), einde externe link. voor meer informatie.
 • Akten moeten opgemaakt zijn in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Bij andere talen is een beëdigde vertaling in 1 van deze talen nodig.
 • Kunt u geen geboorteakte krijgen? Dan moet de rechtbank uw geboortegegevens eerst vaststellen. Hiervoor moet u contact opnemen met een advocaat.
 • Voornamen kunt u alleen wijzigen als dit mogelijk is volgens de wetgeving van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Naast deze voorwaarden is een aantal documenten nodig om de vermelding van uw geslacht in de geboorteakte te wijzigen:

 • Een verklaring van een deskundige. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard dat u de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat. En dat u begrijpt wat de gevolgen van uw beslissing zijn om uw geslacht te veranderen. Deze verklaring mag op het moment van indienen van uw verzoek niet ouder zijn dan 6 maanden. Kijk op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link. voor informatie over de deskundigen die een verklaring kunnen afgeven.
 • Een afschrift van de buitenlandse geboorteakte, indien nodig met legalisatie en beëdigde vertaling (tenzij uw geboorteakte is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag).
 • Een bewijs van Nederlanderschap. Dit is (een kopie van) een Nederlandse identiteitskaart voor- en achterkant, Nederlands paspoort, een verklaring van Nederlanderschap, of als u een andere nationaliteit heeft: een kopie van uw paspoort en de voor- en achterzijde van een geldig verblijfsdocument.
 • Als uw ouders getrouwd of geregistreerd partners waren toen u geboren werd: een afschrift van de huwelijksakte of partnerschapsakte. Wanneer uw ouders in Nederland zijn getrouwd of een partnerschap zijn aangegaan of de huwelijksakte/akte van geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag, hoeft u deze akte niet aan te leveren.
 • Als uw ouders niet getrouwd of geregistreerd partners waren toen u geboren werd: een erkenningsakte.
 • Bij adoptie (ook in het buitenland), naamswijziging of erkenning: alle relevante documenten over de adoptie, naamswijziging of erkenning. Controleer of de aanvullende documenten legalisatie en/of een beëdigde vertaling nodig hebben.

 • Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de vereiste documenten? Doe dan een verzoek tot het wijzigen van de vermelding van uw geslacht in uw geboorteakte.
 • Dit kan alleen digitaal. U kunt niet met documenten langskomen aan de balie.
 • Als u een Burgerservicenummer (BSN) heeft, houdt dit dan bij de hand.

De wijziging van de vermelding van uw geslacht in uw geboorteakte is gratis. De gemeente brengt wel kosten in rekening voor het aangetekend retour zenden van originele documenten.

De gemeente streeft ernaar uw digitale verzoek binnen 10 werkdagen in behandeling te nemen.

Vanaf het moment dat de gemeente uw originele documenten ontvangen en goedgekeurd heeft, duurt het uiterlijk 6 weken voordat de wijziging van de vermelding van uw geslacht in uw geboorteakte is verwerkt.

 • De gemeente waar u woont, voert de wijzigingen door in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch.
 • Aan andere instanties moet u de wijziging zelf doorgeven.
 • Alle identiteitsdocumenten die u heeft, zoals een Nederlands paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs, verliezen van rechtswege hun geldigheid en moet u op eigen kosten vernieuwen.

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer op Begin externe link: rijksoverheid.nl(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070