Verklaring uitschrijving uit Nederland (voor oktober 1994) aanvragen

De gemeente heeft een aantal taken voor heel Nederland. Zo kunt u er een bewijs aanvragen dat u vóór 1 oktober 1994 bent uitgeschreven uit Nederland of een kopie van een persoonskaart uit het vestigingsregister.

Met het bewijs van uitschrijving verklaart de Nederlandse overheid dat u voor 1 oktober 1994 uit het Nederlandse bevolkingsregister bent uitgeschreven. U heeft dit document bijvoorbeeld nodig als u uw Nederlands rijbewijs of reisdocument wilt vernieuwen.

Een 'verklaring uitschrijving uit Nederland' vanaf 1 oktober 1994 vraagt u aan bij de gemeente Den Haag of bij 1 van de andere 18 gemeenten die het Register Niet Ingezetenen (RNI) bijhouden.

Voorwaarden

U bent tussen 1940 en 1 oktober 1994 uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister (nu de Basisregistratie Personen) en u heeft zich na deze datum niet opnieuw bij een gemeente in Nederland ingeschreven.

Nodig bij de aanvraag

  • Een brief met daarin uw persoonsgegevens, uw (post)adres en het doel van uw aanvraag.
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs.
  • Vraagt u een bewijs aan voor iemand anders? Dan heeft u ook een kopie van het legitimatiebewijs en een schriftelijke machtiging van deze persoon nodig.

Kopie van persoonskaart uit het vestigingsregister

Soms kan een instantie naar een kopie van uw persoonskaart uit het vestigingsregister vragen. Met het formulier kunt u deze kopie aanvragen. Ook als u de aanvraag vanuit een gemeente of andere overheidsinstantie doet.  

Aanvragen

U kunt de verklaring van uitschrijving digitaal aanvragen.

Verklaring aanvragen

Schriftelijk aanvragen

U kunt de verklaring of de kopie van de persoonskaart ook schriftelijk aanvragen. Stuur uw aanvraag en een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Publiekszaken, Vestigingsregister
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Houdt u er rekening mee dat het behandelen van schriftelijke aanvragen langer duurt. Aanvragen via e-mail worden niet in behandeling genomen.

Gegevens op de verklaring

Op het uitschrijvingsbewijs kunnen de volgende gegevens staan:

  • (geslachts)naam
  • voornamen
  • geboortedatum en -plaats
  • datum van uitschrijving
  • laatste gemeente van inschrijving
  • land van bestemming
  • eventueel uw nationaliteit(en) en burgerlijke staat op datum van uitschrijving

Kosten

Een verklaring van uitschrijving uit Nederland (voor oktober 1994) kost € 4,25 (tarief 2018). Bij een schriftelijke aanvraag betaalt u ook portokosten.

Hoe lang duurt het?

De gemeente stuurt uw kopie persoonskaart of verklaring van uitschrijving uit Nederland (voor oktober 1994) binnen 4 weken.