Inlichtingen uit de BRP voor notarissen aanvragen

Bent u op zoek naar informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP), bijvoorbeeld in verband met nalatenschappen? U kunt digitaal of schriftelijk inlichtingen uit de BRP opvragen.

Digitaal aanvragen

Stap 1

Logo eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH3

Vraag eHerkenning aan. U heeft betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger nodig.

Stap 2

 • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning kunt u de aanvraag doen. Dit doet u met het formulier ‘Aanvraag Inlichtingen Notarissen’.
 • Per formulier kunt u 1 aanvraag indienen. U kunt uiteraard daarna meer formulieren invullen en versturen.
 • U krijgt via e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
 • Wanneer de aanvraag afgerond is ontvangt u via e-mail de gevraagde informatie.

Aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Doe uw aanvraag per brief met daarin:

 • uw gegevens
 • inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
 • de gegevens voor het verstrekken van de inlichting(en), zoals voor- en achternaam, geboortedatum, vroegere adressen en welke informatie u wilt ontvangen

Stuur uw brief naar:
Gemeente Den Haag
Publiekszaken, afdeling Inlichtingen
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Ook als u een schriftelijke aanvraag doet, ontvangt u de inlichting(en) digitaal van de gemeente Den Haag. Vergeet daarom niet uw e-mailadres en de naam van de contactpersoon duidelijk te vermelden.

Kosten

 • Een inlichting uit de BRP voor notarissen kost € 7,60 per inlichting (tarief 2023).
 • Portokosten: geen.

Hoelang duurt het?

 • Digitaal: binnen 3 weken.
 • Schriftelijk: binnen 6 weken.