Adoptieakte aanvragen

Een adoptieakte is het schriftelijke bewijs van inschrijving van uw adoptie in de burgerlijke stand. U kunt de akte aanvragen als afschrift. U vraagt deze aan bij de gemeente Den Haag.

Voorwaarden

U bent geadopteerd vanuit het buitenland.

    Hoe werkt het?

    Een instantie vraagt u om een adoptieakte. U vraagt deze aan bij de gemeente Den Haag. U krijgt vervolgens een afschrift van de akte. Dit heet ook wel een ‘gewaarmerkt afschrift’. De originele akte blijft eigendom van de gemeente.

    Afschrift in een andere taal

    Het afschrift is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Heeft u een afschrift van de akte in een andere taal nodig? Dan moet u dit afschrift zelf laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler.

    Kosten

    € 15,70 (tarief 2023) exclusief portokosten. Na uw aanvraag krijgt u een rekening per e-mail.

    Hoelang duurt het?

    Binnen 3 weken stuurt de gemeente het afschrift naar u op.

    Goed om te weten

    • Bent u vóór 1995 geadopteerd? Dan is het niet zeker of er een adoptieakte in Den Haag is geregistreerd. Dien uw aanvraag in. De gemeente laat u weten of uw adoptieakte beschikbaar is.

    Aanvragen

    Akte aanvragen

    Belangrijke informatie: Bij stap 2 van de aanvraag kunt u kiezen voor 'Adoptieakte'.

    Zie ook