Boete bij verkeerd aanbieden huisvuil

Biedt u uw huisvuil verkeerd aan? Bijvoorbeeld te vroeg, te laat of naast een container? Dan kunt u een boete krijgen als de gemeente uw huisvuil moet weghalen.

Verkeerd aangeboden huisvuil

U mag uw huisvuil niet:

 • te vroeg buiten zetten: voor 22.00 uur de dag voor de ophaaldag
 • te laat buiten zetten: na 7.45 uur op de ophaaldag
 • op of naast een container zetten
 • ergens anders neerzetten dan aan de rand van de stoep of op de aangewezen huisvuilplaats
 • zonder afspraak grofvuil op straat zetten

  Controle op verkeerd aangeboden huisvuil

  Wordt u op heterdaad betrapt, dan krijgt u direct een boete. Ook als u niet direct betrapt wordt, kunt u een boete krijgen. Verkeerd aangeboden huisvuil wordt door de gemeente weggehaald en onderzocht. De toezichthouders van de gemeente hebben officieel toestemming om vuilniszakken te controleren. Zij mogen verkeerd aangeboden vuilniszakken openmaken, controleren en hier gegevens uithalen.

  Kosten van de overtreding

  Blijkt uit de controle dat het afval van u is, dan krijgt u een boete (spoedeisende bestuursdwang). U moet dan een deel van de kosten voor de controle en verwijdering van het afval betalen. Dit is bij:

  • de 1e keer € 126 per overtreding
  • de 2e keer € 160 per overtreding
  • vanaf de 3e keer € 194 per overtreding

  Betalingsregeling

  Lukt het niet om de boete in 1 keer te betalen? Dien dan een verzoek in voor een betalingsregeling. U betaalt de boete dan in delen. Stuur uw verzoek per brief naar:

  Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
  t.a.v. afdeling Transactieverwerking/Debiteurenadministratie
  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag

  Of stuur uw verzoek per e-mail naar debiteuren.dsb@denhaag.nl.

  Bezwaar maken tegen de boete

  Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum die op de beschikking staat bezwaar maken.

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente (bij niet-heterdaad)? Binnen 6 weken na de datum van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De datum staat vermeld in de brief die u heeft gekregen.

  Lees hoe u bezwaar kunt maken. 

  Hoelang duurt het?

  Het duurt tussen de 9 en 13 weken voordat u een beslissing krijgt op uw bezwaar. Als uw bezwaarschrift wordt behandeld, heeft u geen uitstel van betaling. U moet het bedrag betalen. Als u gelijk krijgt, krijgt u het door u betaalde bedrag terug.

  Zie ook

  Kijk voor alle informatie over afval op www.denhaag.nl/afval