Home

Loket

 • Parkeren

  Vergunningen, bezoek aan- en afmelden, plattegronden en tarieven, parkeerplaats of laadpaal, betalen en boetes.

 • Afval

  Huisvuil, huisvuilkalender, afvalpas, afval scheiden, grofvuil, tuinafval, meldingen en bedrijfsafval.

 • Verhuizen en migratie

  Verhuizing doorgeven, bewijs van bewoning, verhuizen vanuit het buitenland, briefadres, adresonderzoek.

 • Paspoort en identiteitskaart

  Aanvragen of vernieuwen van paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

 • Werk, bijstand en uitkering

  Werk zoeken, bijstand, uitkeringen, toeslagen, energietoeslag, schuldhulpverlening, Ooievaarsregelingen, uitkeringen en bijstand voor ondernemers, Bbz.

 • Zorg, ondersteuning en meedoen

  Servicepunten, vrijwilligerswerk, mantelzorg, Centrum Jeugd en Gezin, GGD, Wmo, zorg en hulp aanvragen.

 • Meldingen

  Meldingen voor afval, milieu, groen, (ver)bouwen, openbare ruimte, evenementen, schade, schending integriteit en andere meldingen.

 • Akten en verklaringen

  Aanvragen (of inschrijven) van akten, uittreksels en verklaringen zoals VOG, basisadministratie, geboorteregister.

 • Geboorte en adoptie

  Aangifte van geboorte, vaderschap, erkenning kind, adopteren.

 • Belastingen

  Gemeentebelastingen, betalen, bezwaar maken, WOZ-waarde, hondenbelasting, contact.

 • Erfpacht

  Erfpacht in Den Haag, heruitgifte, betalen, van erfpacht naar eigen grond.

 • Vergunningen en ontheffingen

  Vergunningen en ontheffingen aanvragen voor o.a. parkeren, verbouwen en evenementen.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  Huwelijk, geregistreerd partnerschap, trouwambtenaren en trouwlocaties.

 • Rijbewijs

  Rijbewijs aanvragen en vernieuwen, buitenlands rijbewijs.

 • Integratie en naturalisatie

  Hulp bij integreren. Inburgeren, naturaliseren. Werken en wonen in Nederland. Statushouders.

 • Subsidies

  Subsidies aanvragen voor wonen & bouwen, zorg & welzijn, cultuur, onderwijs, evenementen en sport.

 • Overlijden

  Begrafenis of crematie regelen. Overlijdensakte, grafrechten, begraafplaatsen, asbezorging.

 • Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap

  Echtscheidingsakte, inschrijving van echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap melden.

In de stad

 • Stadsdelen

  Stadsdeelkantoren, wijkprogramma's, bewonersinitiatief.

 • Wonen en bouwen

  Bouwvergunningen, erfpacht, bestemmingsplannen, bouwprojecten, VvE-balie.

 • Verkeer en vervoer

  Bereikbaarheid, parkeren, Rotterdamsebaan, openbaar vervoer, verkeersveiligheid.

 • Ondernemen

  Bedrijf starten of opheffen, huisvesting, vergunningen, subsidies.

 • Sport

  Zwembaden, sporthallen, advies voor sportverenigingen, schoolsport.

 • Natuur en milieu

  Kwaliteit lucht, klimaat, water en bodem, duurzaamheid, afval en meer.

 • Onderwijs en studeren

  Voorschoolbeleid, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, internationaal onderwijs.

 • Opgroeien en opvoeden

  Centra Jeugd en Gezin, jongeren informatiepunt, kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • Servicepunt Sociaal

  Voor al uw vragen over werk, zorg, opvoeden, ouder worden, welzijn en maatschappelijk werk.

 • Vrije tijd en recreatie

  Markten, stadsboerderijen, kunst en cultuur, activiteiten in de stad.

 • Veiligheid

  Haags veiligheidsbeleid, aanpak, veiligheid in uw stadsdeel.

 • Denk mee

  Participatie in Den Haag, initiatieven, Stadspanel.

 • Nieuws

  nieuws

Bestuur & organisatie