Uw zoekopdracht

Opvang voor dak- en thuislozen in Den Haag

Gepubliceerd: 
26 mei 2014
Laatste wijziging: 
04 augustus 2015

Dak- en thuislozen kunnen terecht bij het Centraal Coördinatiepunt Den Haag voor zorg en hulp. Er is ook opvang voor dakloze jongeren of noodopvang voor gezinnen.

Via het Centraal Coördinatie Punt (CCP) krijgt u de juiste zorg en hulp.

Informatieloket

Zoekt u hulp voor iemand uit regio Den Haag met meerdere problemen? Het Informatieloket geeft informatie over zorg, hulp en opvang. Mensen met problemen zelf, familie of bekenden, medewerkers van (gemeentelijke) diensten en hulpverleners kunnen hier terecht voor informatie en advies.

Meer over het Informatieloket vindt u op de website van de GGD Haaglanden.

Cliënt aanmelden bij CCP

Als professional kunt u cliënten aanmelden bij het CCP. Is uw cliënt dakloos en heeft uw cliënt bijvoorbeeld een verslaving en/of psychische problemen? Dan regelt het CCP hulp, zorg en opvang voor hem/haar.

Meer over cliënten aanmelden bij het CCP vindt u op de website van de GGD Haaglanden.

Noodopvang gezinnen

De noodopvang van de gemeente Den Haag is voor gezinnen in acute nood. Bijvoorbeeld brand of huisuitzetting, waardoor u geen onderdak heeft en het u niet lukt niet om tijdig andere woonruimte te vinden. Alleen gezinnen met een inkomen kunnen terecht bij de noodopvang.

Meer over noodopvang gezinnen vindt u op de website van de GGD Haaglanden.

Jongeren opvang

Het kan gebeuren dat een jongere door problemen thuis wegloopt, het huis wordt uitgezet of om een andere reden dakloos wordt. Wat kan die jongere dan doen?

Meer over jongerenopvang vindt u op Dakloze jongeren.

Nachtopvang en zorgpas

Dak- en thuislozen met een zorgpas kunnen gebruik maken van nachtopvang van de Kessler Stichting in Den Haag. De aanvraag voor deze zorgpas loopt via het CCP. Daklozen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de zorgpas.

Meer over de nachtopvang en de zorgpas vindt u op de website van de GGD Haaglanden.

Winterregeling

Als het vanwege de kou te gevaarlijk is om buiten te slapen, gaat de Haagse winterregeling in. Tijdens deze winterregeling zijn er extra slaapplaatsen beschikbaar. De opvang is tijdens de winterregeling gratis en mensen hoeven zich niet te legitimeren.

Meer over de winterregeling vindt u op de website van de GGD Haaglanden.

Medische basiszorg voor dak- en thuislozen

Kent u als hulp- of zorgverlener een dak- of thuisloze zonder eigen tandarts of huisarts? Met een basisverzekering kunnen zij terecht bij het spreekuur van de daklozentandarts en het spreekuur van de Huisartsenpraktijk De Haagse Straatdokter. Inschrijving en aanmelding verloopt via het CCP.

Meer over medische basiszorg vindt u op de website van de GGD Haaglanden.

Daklozenopvang Midden- en Oost-Europeanen

Via een intakegesprek bij het CCP kunnen daklozen uit Midden- en Oost-Europa in aanmerking komen voor dagopvang en tijdelijke nachtopvang bij het Haagse Leger des Heils. Tijdens deze opvang werken cliënten mee aan terugkeer naar het land van herkomst.

Meer over daklozenopvang Midden- en Oost-Europeanen vindt u op Terugkeerproject voor dakloze Midden- en Oost-Europeanen (Perspektywa).

Housing First

Bij Housing First Den Haag krijgen daklozen voor wie binnen het bestaande aanbod onvoldoende passende opvang beschikbaar is, onder voorwaarden een woning aangeboden. U kunt een cliënt aanmelden via het CCP.


Gepubliceerd: 
26 mei 2014
Laatste wijziging: 
04 augustus 2015