Uw zoekopdracht
Project

Onderwijs- en cultuurcomplex klaar in 2020

Gepubliceerd: 
22 december 2016
Laatste wijziging: 
22 december 2016

In de zomer van 2015 heeft de bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw) de aanbestedingsprocedure gewonnen voor de gebiedsontwikkeling Spuikwartier. Cadanz heeft een integraal plan gemaakt voor een nieuw onderwijs- en cultuurcomplex.

Het Residentie Orkest, Nederlands Danstheater, de stichting Dans- en Muziekcentrum en het Koninklijk Conservatorium worden gezamenlijk gehuisvest in het complex. De afgelopen anderhalf jaar heeft de bouwcombinatie hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp.

Welstand

De gemeente hecht veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. De Welstandscommissie toetst daartoe bouwplannen, zoals ook het ontwerp voor het OCC. Het ontwerp is door de besprekingen met Welstand op een aantal punten aangepast. Zo is de gevel aan de Schedeldoekshaven veranderd,  de entrees aan Spuiplein en de arcade aan de Turfmarkt zijn verbeterd en is het materiaalgebruik en de detaillering verder uitgewerkt. Woensdag 14 december 2016 heeft de Welstandscommissie het ontwerp goedgekeurd. Met dat positieve advies is nu ook de omgevingsvergunning aan Cadanz verleend.

Start bouw en planning

Het OCC komt op de plek waar het voormalige ministerie van Justitie heeft gestaan. De sloop is afgerond.

Video-icoon

Naar het YouTube-kanaal van de gemeente

Video sloop gebouw Justitie

Vanaf februari 2017 wordt het bouwterrein ingericht voor de bouw. In juni 2017 start de bouw.

Oplevering

Het uitwerken van het ontwerp en het proces met de Welstandscommissie heeft meer tijd gekost dan gepland. De gemeente heeft er bewust voor gekozen de tijd te nemen die nodig is voor het realiseren van een kwalitatief hoogstaand gebouw. Voor de planning betekent dit dat het OCC niet in 2019 maar in juni 2020 wordt opgeleverd.

Levendig en duurzaam

Volgens verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller zorgt het nieuwe ontwerp voor een levendig en aangenaam verblijfsklimaat in het gebied tussen Turfmarkt, Turfhaven, Schedeldoekshaven en Spui. Er komen logische en prettige wandel- en fietsroutes met een extra plein aan de Turfmarkt als nieuw kruispunt. Het plan realiseert goede verbindingen met de omliggende buurten zoals het Oude Centrum en de Rivierenbuurt. Aan de zijde van de Schedeldoekshaven komt een stadsbalkon dat aansluit op het bordes en de trappen van het Mercurehotel aan het Spuiplein, dat een multifunctioneel en groen karakter krijgt. De gebiedsvisie scoort heel goed op het gebied van duurzaamheid. De zogeheten breeam score van het plan is ‘Excellent.’ Dat is een hogere score dan door de gemeenteraad gevraagd is.

Open en toegankelijk

Het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex heeft een open en toegankelijke plint met meerdere voordeuren. De publieksfuncties liggen dicht bij de begane grond en de zalen liggen naast elkaar waardoor het gebouw een bescheiden hoogte krijgt van 38 meter. Het gebouw is daarmee aanmerkelijk lager dan het naastgelegen stadhuis dat 50 meter hoog is. Door de compacte opzet van het plan, de hoge energiezuinigheid en de zonnepanelen op het dak is het ook een zeer duurzaam gebouw.

Andere aanpak dan voorheen

Met dit plan heeft het college gekozen voor een andere aanpak dan bij het oude plan. In plaats van de ontwikkeling van alleen een gebouw gaat het plan voor het Spuikwartier uit van de ontwikkeling van het hele gebied. De inhoudelijke en stedenbouwkundige kaders, de aanbestedingsstrategie, de financiële en de planologische kaders zijn van tevoren vastgesteld door de gemeenteraad. Daaraan voorafgaand heeft de gemeente diverse stads- en expertgesprekken georganiseerd. Bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van de culturele sector, architecten, stedenbouwkundigen en andere belanghebbenden hebben meegedacht over de randvoorwaarden waaraan het nieuwe Spuikwartier moest voldoen.

Lees alles over de Gebiedsontwikkeling Spuikwartier.

Afbeeldingen OCC

Download hier de afbeeldingen van het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) in hoge resolutie:

OCC Turfplaza bij nacht
OCC Turfplaza bij nacht
OCC in vogelvlucht
OCC in vogelvlucht
OCC foyer theaterzaal
OCC foyer theaterzaalOCC
OCC
OCC
OCC
Concertzaal
Concertzaal


Ensemblezaal
Ensemblezaal
OCC
OCCPresentatie OCC

Bekijk de presentatie van het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC):

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Spuikwartier? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief
Gepubliceerd: 
22 december 2016
Laatste wijziging: 
22 december 2016