Uw zoekopdracht

Kiezers buiten Nederland: zo werkt het

Gepubliceerd: 
28 februari 2017
Laatste wijziging: 
30 maart 2017

Ongeveer 77.500 kiezers buiten Nederland hebben zich geregistreerd bij de gemeente Den Haag om te stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Het gaat hierbij om kiezers die voor langere tijd in het buitenland verblijven of tijdens de dag van de verkiezingen tijdelijk buiten Nederland zijn.

Ongeveer 65.000 kiezers buiten Nederland hebben zich geregistreerd om per brief te stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De overige kiezers stemmen per volmacht of met een kiezerspas.

Stembescheiden en stembiljet

De 65.000 briefstemmers konden aangeven of zij hun stembiljet per e-mail wilden ontvangen of per brief. Bijna 40.000 kiezers gaven aan hun stembiljet per e-mail te willen ontvangen. Deze kiezers hebben begin januari en begin februari hun stembescheiden (zoals de oranje retourenvelop) per post toegestuurd gekregen. Op 14 februari 2017 zijn de kandidatenlijst en het stembiljet vastgesteld. Het stembiljet is diezelfde dag nog naar deze briefstemmers gemaild.

Ongeveer 21.000 briefstemmers hebben aangegeven het stembiljet per post te willen ontvangen. Direct nadat de kandidatenlijst en het stembiljet zijn vastgesteld, zijn de stembiljetten en kandidatenboekjes gedrukt. Deze zijn op 21 februari 2017 verstuurd.

De resterende 4.000 briefstemmers zijn inwoners die zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, maar tijdelijk in het buitenland zijn voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie. Deze briefstemmers moesten voor 15 februari bij hun eigen gemeente aangeven dat zij per brief willen stemmen (met formulier M3). Deze formulieren worden naar de gemeente Den Haag verstuurd en komen nog altijd binnen. Op dinsdag 28 februari 2017 zijn ongeveer 2.000 stembescheiden van de 4.000 verstuurd. Op vrijdag 3 maart is de meest recente verzending verstuurd.

Vervangend briefstembewijs

Kiezers die hun briefstembewijs niet hebben ontvangen, kunnen tot en met 3 maart een vervangend briefstembewijs aanvragen door een e-mail te sturen naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl.

Briefstembewijs retour sturen

Het briefstembewijs in de oranje retourenveloppe moet uiterlijk op 15 maart 2017 om 15.00 uur lokale tijd door een briefstembureau zijn ontvangen:

  • Briefstemmers binnen de EU sturen hun stem naar het briefstembureau in Den Haag.
  • Briefstemmers buiten de EU sturen hun stem naar een briefstembureau op een ambassade in de regio, of naar het briefstembureau in Den Haag.

Als u uw stembescheiden via de ambassade of consulaat-generaal die geen briefstembureau is inzendt, houd dan rekening met verschillende overbrengingstijden van de postbezorging per land. Neem daarover contact op met de ambassade of consulaat-generaal. De ambassade of consulaat-generaal zal een inschatting maken wanneer de briefstemmen uiterlijk moeten worden doorgestuurd naar het briefstembureau in Den Haag. Maar de ambassade of consulaat-generaal is uiteindelijk niet verantwoordelijk voor de tijdige aflevering bij de Unit Verkiezingen in Den Haag.

Tweede Kamerverkiezingen 2012

In 2012 waren er 48.374 kiezers in het buitenland geregistreerd onder wie 40.493 briefstemmers, 4.920 kiesgerechtigden met een kiezerspas en 2.961 kiesgerechtigden met een volmacht. Van de aangemelde kiezers buiten Nederland bracht 88% toen zijn stem uit. 

Gepubliceerd: 
28 februari 2017
Laatste wijziging: 
30 maart 2017