Uw zoekopdracht
Nieuws

Commissie spreekt over gebedsruimten

Gepubliceerd: 
09 januari 2017
Laatste wijziging: 
09 januari 2017

De commissie Ruimte spreekt donderdag 12 januari over de voortgang ontwikkelingen gebedsruimten en het projectdocument Kijkduin.

De commissie vangt aan met een bespreking over de brief inzake Voortgangsbericht ontwikkelingen gebedsruimte die (mogelijk) onttrokken worden aan de eredienst. Naar aanleiding van de bespreking over de Bethelkerk op 25 augustus 2016 heeft wethouder Wijsmuller de commissie Ruimte toegezegd een geactualiseerd overzicht te geven van gebedsruimten die (mogelijk) onttrokken worden aan de eredienst. In deze brief gaat de wethouder in op bij de gemeente bekende gebedsruimten en ontwikkelingen die daarbij mogelijk aan de orde zijn.

Ook spreekt de commissie over de brief inzake Voortgangsbericht ruimte voor gebed. In dit voortgangsbericht informeert wethouder Wijsmuller de commissie Ruimte over onder andere de werkwijze, de ondernomen acties en de bereikte resultaten.

Kijkduin

Tot slot spreekt de commissie over het projectdocument Kijkduin. Met de vaststelling van dit projectdocument en bijbehorende grondexploitatie, Landschappelijk Raamwerk en de Visie op de openbare ruimte Kijkduin-Bad, komen de volgende ontwikkelvelden en delen van het landschappelijk raamwerk in Kijkduin Binnen en Bad tot uitvoering: Deltaplein, Atlantic Hotel, Waldeck, Schapenatjesduin Oost, Wijndaelerstrip, Hoek Wijndaelerweg en Landschappelijk Raamwerk Kijkduin Binnen en Bad. Deze laatste betreft de herinrichting van de openbare ruimte in en rond de badplaats, het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en de recreatieve beleving van de puinduinen, de aanleg en verbetering van langzaam-verkeersroutes en herprofilering van de ontsluitingswegen.

De vergadering start om 13.30 uur en vindt plaats in de raadzaal. De vergadering is online te volgen.


Gepubliceerd: 
09 januari 2017
Laatste wijziging: 
09 januari 2017