Uw zoekopdracht

Peuterspeelzalen

Gepubliceerd: 
16 november 2015
Laatste wijziging: 
15 september 2016

Een peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan.

In een peuterspeelzaal kan uw kind op vaste dagen (meestal 2 vaste ochtenden of middagen) rennen, spelen, fietsen, knutselen en dergelijke. Ook wordt er aandacht besteed aan de taalontwikkeling van uw kind. Ouders die gebruik maken van een peuterspeelzaal komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Kinderen kunnen een aantal dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Een dagdeel duurt meestal 2,5 uur.

Registratie

Peuterspeelzalen moeten zich registreren bij de gemeente. Een compleet overzicht van alle geregistreerde peuterspeelzalen in Den Haag vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Ouderbijdrage peuterspeelzalen met subsidie van de gemeente

Peuterspeelzalen die een programma hebben voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zijn voorschoolpeuterspeelzalen. Deze peuterspeelzalen krijgen subsidie van de gemeente. Als ouder betaalt u een vast tarief wanneer uw kind naar zo'n peuterspeelzaal gaat. Kijk voor meer informatie over de Haagse voorschool op www.denhaag.nl/voorschool.

Tarieven Voorschoolpeuterspeelzaal 

     1e kind:

  • € 20 per maand voor 4 dagdelen per week
  • Gratis voor 4 dagdelen per week voor ouders met een geldige Ooievaarspas

     2e kind (en volgende kinderen):

  • € 10 per maand voor 4 dagdelen per week
  • Gratis voor 4 dagdelen per week voor ouders met een geldige Ooievaarspas

Ouderbijdrage peuterspeelzalen zonder subsidie

De ouderbijdrage voor peuterspeelzalen die geen subsidie van de gemeente ontvangen kan per peuterspeelzaal verschillen.

Kwaliteit en inspectie

Namens de gemeente Den Haag inspecteert de afdeling Toezicht Kinderopvang (Tokin) van de GGD Haaglanden alle peuterspeelzalen in Den Haag. De inspectierapporten staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Gepubliceerd: 
16 november 2015
Laatste wijziging: 
15 september 2016